Author Matsumoto, Kazuhisa/ Niki, Toshiyuki/ Ogasawara, Kozue/ Bando, Mika/ Bando, Sachiko/ Ise, Takayuki/ Hocchi, Junko/ Ueda, Yuka/ Yamaguchi, Koji/ Taketani, Yoshio/ Iwase, Takashi/ Tomita, Noriko/ Yamada, Hirotsugu/ Soegi, Takeshi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Sata, Masataka/ Sawa, Yasuhiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 257
Published Date 2012-12-25
Author Haboshi, Tatsuya/ Yagi, Kenji/ Tada, Yoshiteru/ Matsushita, Nobuhisa/ Kanematsu, Yasuhisa/ Bando, Mika/ Ueda, Yuka/ Yamada, Hirotsugu/ Satomi, Junichiro/ Nishi, Kyoko/ Sata, Masataka/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 233
Published Date 2012-12-25
Author Sakamoto, Shinichi/ Kajiura, Koichiro/ Takizawa, Hiromitsu/ Nakagawa, Yasushi/ Ikeda, Mayumi/ Furukawa, Takako/ Morimoto, Masami/ Nishino, Takeshi/ Goto, Masakazu/ Nakagawa, Misako/ Yamamoto, Yota/ Furukita, Yoshihito/ Takechi, Hirokazu/ Yoshida, Mitsuteru/ Kawakami, Yukikiyo/ Tadokoro, Yukiko/ Sakiyama, Shoji/ Kondo, Kazuya/ Bando, Yoshimi/ Okazaki, Hiroyasu/ Goto, Hisatsugu/ Nishioka, Yasuhiko/ Tangoku, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 251
Published Date 2012-12-25
Author Shima, Kenji/ Ishimoto, Hiroko/ Hari, Noriko/ Shintani, Yasumi/ Fukushima, Yasue/ Noma, Yoshihiko/ Matsuhisa, Munehide/ Otsuka, Akihiro/ Saitoh, Megumi/ Imoto, Issei/ Okabe, Tatsuhiko/ Nakagawa, Yoichi/ Fujiwara, Harumi/ Fujinaka, Yuichi/ Sei, Masako/ Shirakami, Atsuhisa/ Komatsu, Machiko/ Tsuruo, Miho/ Matsumoto, Kimi/ Tanaka, Toshio/ Miyamoto, Michiyo/ Ogawa, Hiromi/ Furuta, Yuka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 223
Published Date 2012-12-25
Author Imoto, Issei/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 211
Published Date 2012-12-25
Author Ochi, Arisa/ Kitahata, Kanako/ Hirasaka, Katsuya/ Maita-Ohno, Ayako/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Okumura, Yuushi/ Nagano, Keisuke/ Kawamura, Tomoyuki/ Nemoto, Hisao/ Nikawa, Takeshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 217
Published Date 2012-12-25
Author Kageji, Teruyoshi/ Oka, Hirofumi/ Satomi, Junichiro/ Okazaki, Toshiyuki/ Kanematsu, Yasuhisa/ Mizobuchi, Yoshifumi/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 177
Published Date 2012-12-25
Author Miki, Hitoshi/ Sumitomo, Michiko/ Kato, Miki/ Kageyama, Chiho/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 245
Published Date 2012-12-25
Author Okuda, Kikuko/ Nakase, Katsunori/ Kondo, Kazuya/ Tani, Hiroe/ Iwasa, Yukie/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 239
Published Date 2012-12-25
Author Tanioka, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 195
Published Date 2012-12-25
Author Satomi, Junichiro/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 165
Published Date 2012-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 289
Published Date 2012-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 266
Published Date 2012-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 263
Published Date 2012-12-25
Author Tomotake, Masahito/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 203
Published Date 2012-12-25
Author Nagahiro, Shinji/ Hondo, Hideki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 159
Published Date 2012-12-25
Author Yogita, Shiro/ Matsuzaki, Yumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 169
Published Date 2012-12-25
Author Sugiura, Wataru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 191
Published Date 2012-12-25
Author Kohyama, Arifumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 161
Published Date 2012-12-25
Author Honda, Soichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Start Page 183
Published Date 2012-12-25