Author Sata, Masataka/ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 173
Published Date 2021-12-25
Author Yamaguchi, Koji/ Sata, Masataka/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 175
Published Date 2021-12-25
Author Funaki, Makoto/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 181
Published Date 2021-12-25
Author Tsutsumi, Rie/ Mishima, Yuna/ Kawakami, Ayuka/ Kuroda, Masashi/ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 187
Published Date 2021-12-25
Author Yagi, Shusuke/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 193
Published Date 2021-12-25
Author Ise, Takayuki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 195
Published Date 2021-12-25
Author Sata, Masataka/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 199
Published Date 2021-12-25
Author Morioka, Hisayoshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 207
Published Date 2021-12-25
Author Hata, Hiroki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 215
Published Date 2021-12-25
Author Bando, Takae/ Onishi, Chiemi/ Imai, Yoshie/ Takahashi, Aki/ Kondo, Kazuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 221
Published Date 2021-12-25
Author Hino, Saho/ Haku, Mari/ Kondou, Aya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 229
Published Date 2021-12-25
Author Kimura, Yuri/ Imai, Yoshie/ Bando, Takae/ Takahashi, Aki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 243
Published Date 2021-12-25
Author Okada, Asami/ Yamada, Misuzu/ Mori, Hiroyasu/ Akehi, Yuko/ Kurahashi, Kiyoe/ Yoshida, Sumiko/ Endo, Itsuro/ Aihara, Ken-ichi/ Matsuhisa, Munehide/ Kuroda, Akio/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 249
Published Date 2021-12-25
Author Motoki, Yumi/ Ogushi, Fumitaka/ Ono, Tsuyoshi/ Imura, Yuka/ Kamura, Haruka/ Takada, Akihiro/ Takahashi, Maiko/ Saito, Yukiko/ Ikeda, Chiaki/ Nagata, Chiyoko/ Takehisa, Yozo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 255
Published Date 2021-12-25
Author Saijo, Saki/ Nakamura, Shingen/ Miki, Hirokazu/ Taniguchi, Saki/ Okamoto, Hideki/ Tominaga, Masafumi/ Okada, Naoto/ Yano, Yumiko/ Takahashi, Mari/ Aota, Keiko/ Suge, Toshiyuki/ Watanabe, Hiroyoshi/ Osaka, Akemi/ Abe, Masahiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 261
Published Date 2021-12-25
Author Kimura, Ranko/ Kurahashi, Kiyoe/ Hosoki, Minae/ Tsuji, Seijiro/ Mitsui, Yukari/ Yoshida, Sumiko/ Akehi, Yuko/ Endo, Itsuro/ Fukumoto, Seiji/ Abe, Masahiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 269
Published Date 2021-12-25
Author Yoshikawa, Kouhei/ Kaneko, Yousuke/ Tsuji, Seijirou/ Kawata, Saki/ Kawahara, Ayaka/ Mori, Kensuke/ Endo, Fuuri/ Hara, Tomoyo/ Kurahashi, Kiyoe/ Yoshida, Sumiko/ Kuroda, Akio/ Akehi, Yuko/ Endo, Itsuro/ Funaki, Makoto/ Fukumoto, Seiji/ Abe, Masahiro/ Matsuhisa, Munehide/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 275
Published Date 2021-12-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 281
Published Date 2021-12-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 5-6
Start Page 285
Published Date 2021-12-25