Author Saito, Yu/ Shimada, Mitsuo/ Utsunomiya, Tohru/ Ikemoto, Tetsuya/ Yamada, Shinichiro/ Morine, Yuji/ Imura, Satoru/ Mori, Hiroki/ Sugimoto, Kouji/ Iwahashi, Shuichi/ Asanoma, Michihito/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201308190003.pdf 論文本文 : LID201405260001.pdf 本論文は, 著者Yu Saitoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2618号
Diploma Number 甲医第1163号
Granted Date 2013-05-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kinoshita, Makoto/ Numata, Shusuke/ Tajima, Atsushi/ Shimodera, Shinji/ Ono, Shinji/ Imamura, Akira/ Iga, Jun-ichi/ Watanabe, Shinya/ Kikuchi, Kumiko/ Kubo, Hiroko/ Nakataki, Masahito/ Sumitani, Satsuki/ Imoto, Issei/ Okazaki, Yuji/ Ohmori, Tetsuro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201405131015.pdf 論文要約 : LID201503191005.pdf 本論文は, 著者Makoto Kinoshitaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2751号
Diploma Number 甲医第1212号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Takaku, Mitsuru/ Tomita, Shuhei/ Kurobe, Hirotsugu/ Kihira, Yoshitaka/ Morimoto, Atsushi/ Higashida, Mayuko/ Ikeda, Yasumasa/ Ushiyama, Akira/ Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/ Tamaki, Toshiaki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201312091002.pdf 論文要約 : LID201410211001.pdf 本論文は, 著者Mitsuru Takakuの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2654号
Diploma Number 甲医第1180号
Granted Date 2013-11-28
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Jambaldorj, Jamiyansuren/ Makino, Satoshi/ Munkhbat, Batmunkh/ Tamiya, Gen/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201309200001.pdf 論文要約 : LID201406230001.pdf 本論文は, 著者Jamiyansuren Jambaldorjの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2620号
Diploma Number 甲医第1165号
Granted Date 2013-06-27
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Tovuu, Lkhagva-Ochir/ Imura, Satoru/ Utsunomiya, Tohru/ Morine, Yuji/ Ikemoto, Tetsuya/ Arakawa, Yusuke/ Mori, Hiroki/ Hanaoka, Jun/ Kanamoto, Mami/ Sugimoto, Koji/ Iwahashi, Shuichi/ Saito, Yu/ Yamada, Shinichiro/ Asanoma, Michihito/ Miyake, Hidenori/ Shimada, Mitsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201404221013.pdf 論文本文 : LID201410281001.pdf 本論文は, 著者Lkhagva-Ochir Tovuuの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2669号
Diploma Number 甲医第1189号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Watanabe, Noriko/ Hayabuchi, Yasunobu/ Nakagawa, Ryuji/ Saijo, Takahiko/ Kagami, Shoji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201410311003.pdf 論文要約 : LID201410311004.pdf 本論文は, 著者Noriko Watanabeの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2775号
Diploma Number 甲医第1221号
Granted Date 2014-09-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Seike, Takuya/ Hashimoto, Ichiro/ Matsumoto, Kazuya/ Tanaka, Eiji/ Nakanishi, Hideki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201308190004.pdf 論文要約 : LID201405220002.pdf 本論文は, 著者Takuya Seikeの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2619号
Diploma Number 甲医第1164号
Granted Date 2013-05-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Okita, Shinya/ Morigaki, Ryoma/ Koizumi, H./ Kaji, Ryuji/ Nagahiro, Shinji/ Goto, Satoshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者S. Okitaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3587号
Diploma Number 甲医第1528号
Granted Date 2022-03-16
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Takahashi, Hisaya/ Nakatsuji, Hiroyoshi/ Takahashi, Masayuki/ Avirmed, Shiirevnyamba/ Fukawa, Tomoya/ Takemura, Masahiko/ Fukumori, Tomoharu/ Kanayama, Hiroomi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201405131008.pdf 論文要約 : LID201406231004.pdf 本論文は, 著者Hisaya Takahashiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2744号
Diploma Number 甲医第1205号
Granted Date 2014-03-19
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kakuta, Nami/ Tsutsumi, Yasuo M./ Horikawa, Yousuke T./ Kawano, Hiroaki/ Kinoshita, Michiko/ Tanaka, Katsuya/ Oshita, Shuzo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201506051008.pdf 論文本文 : LID201506051009.pdf 本論文は,著者Nami Kakutaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2854号
Diploma Number 甲医第1250号
Granted Date 2015-04-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kikuchi, Kumiko/ Iga, Jun-ichi/ Tayoshi, Sumiko/ Nakataki, Masahito/ Watanabe, Shinya/ Numata, Shusuke/ Ohmori, Tetsuro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201410311001.pdf 論文要約 : LID201410311002.pdf 本論文は, 著者Kumiko Kikuchiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2774号
Diploma Number 甲医第1220号
Granted Date 2014-09-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Miyatake, Shin/ Kondo, Eiji/ Tsai, Tsung-Yuan/ Hirschmann, Michael/ Halewood, Camilla/ Jakobsen, Bent W./ Yasuda, Kazunori/ Amis, Andrew A./
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201405131001.pdf 論文要約 : LID201504161001.pdf 本論文は, 著者Shin Miyatakeの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2753号
Diploma Number 甲医第1214号
Granted Date 2014-04-24
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Asano, Jin/ Nakano, Ayako/ Oda, Asuka/ Amou, Hiroe/ Hiasa, Masahiro/ Takeuchi, Kyoko/ Miki, Hirokazu/ Nakamura, Shingen/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiro/ Kagawa, Kumiko/ Endo, Itsuro/ Yata, Kenichiro/ Sakai, Akira/ Ozaki, Shuji/ Matsumoto, Toshio/ Abe, Masahiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201405131005.pdf 論文本文 : LID201405231002.pdf 本論文は, 著者J Asanoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2741号
Diploma Number 甲医第1202号
Granted Date 2014-03-19
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Mizusawa, Noriko/ Hasegawa, Tomoko/ Ohigashi, Izumi/ Tanaka-Kosugi, Chisato/ Harada, Nagakatsu/ Itakura, Mitsuo/ Yoshimoto, Katsuhiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 論文本文の公開 本論文は,著者Noriko Mizusawaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第1611号
Diploma Number 甲医第794号
Granted Date 2005-03-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Goh, Masahiro/ Takehara, Hiroo/ Murakami, Hiromasa/ Okada, Akira/ Kita, Yoshitaka/ Komi, Nobuhiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 画像データは国立国会図書館から提供(2011/9/26。JPEG2000形式を本学でpdfに変換して公開)
MEXT report number 甲第635号
Diploma Number 甲医第489号
Granted Date 1993-01-29
Degree Name Doctor of Medical Science