Author Sugiyama, Shigeru/ Liu, Jhy-Chern/ Satou, Hidetoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Ceramics Japan
Volume 56
Issue 3
Published Date 2021-03
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/ Endo, Shino/ Moroyama, Teppei/ Hiwada, Yuka/ Shimoda, Naohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of the Japan Petroleum Institute
Volume 64
Issue 4
Published Date 2021-07-01
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/ Hayashi, Yasunori/ Okitsu, Ikumi/ Shimoda, Naohiro/ Katoh, Masahiro/ Furube, Akihiro/ Kato, Yuki/ Ninomiya, Wataru/
Content Type Journal Article
Journal Title Catalysts
Volume 10
Issue 5
Published Date 2020-05-18
departments Science and Technology
Author Ehiro, Takuya/ Dohshi, Satoru/ Katoh, Masahiro/ Sugiyama, Shigeru/
Content Type Journal Article
Journal Title Phosphorus Research Bulletin
Volume 35
Published Date 2019
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/ Sakuwa, Yasuhiro/ Ogino, Tomoyasu/ Sakamoto, Naotaka/ Shimoda, Naohiro/ Katoh, Masahiro/ Kimura, Nobuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Catalysts
Volume 9
Issue 8
Published Date 2019-07-26
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/
Content Type Journal Article
Journal Title Phosphorus Letter
Volume 86
Published Date 2016-06-01
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/
Content Type Others
Journal Title Phosphorus Letter
Volume 87
Published Date 2016-10-01
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/
Content Type Article
Journal Title Phosphorus Letter
Volume 91
Published Date 2018-02-01
departments Science and Technology
Author Katoh, Masahiro/ Ueshima, Tomoe/ Takatani, Masahiro/ Sugiura, Hikaru/ Ominami, Kota/ Sugiyama, Shigeru/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 10
Published Date 2020-03-20
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/ Miyake, Mika/ Yoshida, Mizuho/ Nakao, Yuki/ Shimoda, Naohiro/ Katoh, Masahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of the Japan Petroleum Institute
Volume 63
Issue 5
Published Date 2020-09-01
departments Science and Technology
Author Kato, Yuki/ Nitta, Shinya/ Shimazu, Sho/ Kurashina, Masashi/ Katoh, Masahiro/ Ninomiya, Wataru/ Sugiyama, Shigeru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Chemical Engineering of Japan
Volume 52
Issue 1
Published Date 2019-01-20
departments Science and Technology
Author Kato, Yuki/ Nitta, Shinya/ Oribe, Kenta/ Katoh, Masahiro/ Ninomiya, Wataru/ Sugiyama, Shigeru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Chemical Engineering of Japan
Volume 52
Issue 6
Published Date 2019-06-20
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/ Liu, En-Hong/ Imanishi, Kenta/ Shimoda, Naohiro/ Katoh, Masahiro/ Liu, Jhy-Chern/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Chemical Engineering of Japan
Volume 53
Issue 10
Published Date 2020-10-20
departments Science and Technology
Author Sugiyama, Shigeru/ Wakisaka, Kenji/ Imanishi, Kenta/ Kurashina, Masashi/ Shimoda, Naohiro/ Katoh, Masahiro/ Liu, Jhy-Chern/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Chemical Engineering of Japan
Volume 52
Issue 9
Published Date 2019-09-20
departments Science and Technology