Author Murata, Akihiro/ Inufusa, Yoichi/ Hashimoto, Yosuke/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 22
Published Date 2008
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 25
Issue 4
Published Date 2011
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Fukuda, Kayo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 26
Issue 4
Published Date 2012-10
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Natural Science Research
Volume 20
Published Date 2006-12-22
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Natural Science Research
Volume 19
Published Date 2005-12-24
departments Science and Technology
Author Nishiyama, Ken-ichi/ Ishida, Keisuke/ Murata, Akihiro/ Okada, Kenji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Natural Science Research
Volume 19
Published Date 2005-12-24
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Natural Science Research
Volume 29
Issue 4
Published Date 2015-10
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Inufusa, Yoichi/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 24
Issue 4
Published Date 2010
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 28
Issue 4
Published Date 2014-10
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Yamazaki, Ryosuke/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 23
Issue 3
Published Date 2009-10
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Natural Science Research
Volume 21
Published Date 2007-12-21
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 23
Issue 3
Published Date 2009-10
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/ Maekawa, Hirokazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 27
Issue 4
Published Date 2013-10
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Geography
Volume 104
Issue 1
Published Date 1995-02-25
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Geography
Volume 99
Issue 4
Published Date 1990-08-25
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Geography
Volume 97
Issue 5
Published Date 1988-10-25
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Geography
Volume 96
Issue 3
Published Date 1987-06-25
departments Science and Technology
Author Murata, Akihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Memoirs of the Geological Society of Japan
Volume 50
Published Date 1998-07
departments Science and Technology
Author Nishiyama, Ken-ichi/ 寺戸, 恒夫/ Ishida, Keisuke/ Murata, Akihiro/ 岡田, 憲治/
Content Type Journal Article
Journal Title 阿波学会紀要
Volume 51
Published Date 2005-02
departments Science and Technology
Author Ito, Tanio/ Ikawa, Takeshi/ Adachi, Ikuhisa/ Isezaki, Nobuhiro/ Hirata, Naoshi/ Asanuma, Toshio/ Miyauchi, Takahiro/ Matsumoto, Midori/ Takahashi, Michihiro/ Matsuzawa, Shin'ichi/ Suzuki, Masaya/ Ishida, Keisuke/ Okuike, Shiro/ Kimura, Gaku/ Kunitomo, Takahiro/ Goto, Tadatoku/ Sawada, Shinkei/ Takeshita, Tohru/ Nakaya, Hideo/ Hasegawa, Shuichi/ Maeda, Takuya/ Murata, Akihiro/ Yamakita, Satoshi/ Yamaguchi, Kazuo/ Yamaguchi, Satoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of the Geological Society of Japan
Volume 102
Issue 4
Published Date 1996-04-15
departments Science and Technology