Author Hirano, Tomohiro/ Ogasa, Yuta/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 201
Published Date 2020-05-27
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Li, Menghao/ Maeda, Kouki/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 198
Published Date 2020-04-30
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Kizu, Ryotaro/ Hashimoto, Junpei/ Munekane, Nenji/ Miwa, Yohei/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Chemistry
Volume 9
Issue 12
Published Date 2018-03-05
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Segata, Tadashi/ Hashimoto, Junpei/ Miwa, Yohei/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Chemistry
Volume 6
Issue 27
Published Date 2015-06-04
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Saito, Tatsuya/ Kurano, Yoshitaka/ Miwa, Yohei/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Chemistry
Volume 6
Issue 11
Published Date 2015-01-07
departments Science and Technology Institute of Advanced Medical Sciences
Author Hirano, Tomohiro/ Miyamoto, Yuya/ Amano, Shinya/ Tatsumi, Kazuya/ Anmoto, Takuya/ Kimura, Hiroshi/ Yoshida, Ken/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title RSC Advances
Volume 4
Issue 95
Published Date 2014-10-03
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Ono, Akiko/ Yamamoto, Hiroaki/ Mori, Takeshi/ Maeda, Yasushi/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 54
Issue 21
Published Date 2013-08-10
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Furutani, Takahiro/ Saito, Tatsuya/ Segata, Tadashi/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 53
Issue 22
Published Date 2012-09-07
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Anmoto, Takuya/ Umezawa, Nao/ Momose, Hikaru/ Katsumoto, Yukiteru/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Journal
Volume 44
Issue 8
Published Date 2012-04-18
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Furutani, Takahiro/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry
Volume 50
Issue 12
Published Date 2012-03-23
departments Science and Technology
Author Suganuma, Koto/ Asakura, Tetsuo/ Oshimura, Miyuki/ Hirano, Tomohiro/ Ute, Koichi/ Cheng, H. N./
Content Type Journal Article
Journal Title Polymers
Volume 11
Issue 4
Published Date 2019-04-19
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Fujita, Yosuke/ Shinomiya, Miki/ Arakawa, Yukihiro/ Yagishita, Fumitoshi/ Emoto, Akira/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 226
Published Date 2021-05-04
departments Science and Technology Institute of Post-LED Photonics
Author Hirano, Tomohiro/ Sugiura, Misato/ Endo, Ryuya/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Polymer Science
Volume 58
Issue 20
Published Date 2020-08-31
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Yuki, Takumi/ Kizu, Ryotaro/ Kamiike, Ryota/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 246
Published Date 2022-03-22
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Watanabe, Masayoshi/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title European Polymer Journal
Volume 201
Published Date 2023-11-10
departments Science and Technology