Author Thongkittidilok, Chommanart/ Hirata, Maki/ Lin, Qingyi/ Torigoe, Nanaka/ Liu, Bin/ Sato, Yoko/ Nagahara, Megumi/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Veterinary Medicine International
Volume 2023
Published Date 2023-08-14
departments Bioscience and Bioindustry
Author Yoshimura, Naoaki/ Morita, Yasuhiro/ Yamamoto, Mitsuo/ Higashine, Chika/ Takebayashi, Koki/ Kumegawa, Taichi/ Higashiyama, Yoshimichi/ Niimi, Masatoshi/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Archives Animal Breeding
Volume 65
Issue 3
Published Date 2022-09-30
departments Bioscience and Bioindustry
Author Le, Quynh Anh/ Wittayarat, Manita/ Namula, Zhao/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Hirata, Maki/ Tanihara, Fuminori/ Do, Lanh Thi Kim/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Veterinary World
Volume 15
Issue 9
Published Date 2022-09-16
departments Bioscience and Bioindustry
Author Okada, Asami/ Yamada-Yamashita, Misuzu/ Tominaga, Yukari/ Jo, Kyoka/ Mori, Hiroyasu/ Suzuki, Reiko/ Ishizu, Masashi/ Tamaki, Motoyuki/ Akehi, Yuko/ Takashi, Yuichi/ Koga, Daisuke/ Shimokita, Eisuke/ Tanihara, Fuminori/ Kurahashi, Kiyoe/ Yoshida, Sumiko/ Mitsui, Yukari/ Masuda, Shiho/ Endo, Itsuro/ Aihara, Ken-ichi/ Kagami, Shoji/ Abe, Masahiro/ Ferreri, Kevin/ Fujitani, Yoshio/ Matsuhisa, Munehide/ Kuroda, Akio/
Content Type Thesis or Dissertation
Journal Title Journal of Diabetes Investigation
Volume 13
Issue 7
Published Date 2022-04-09
departments Institute of Advanced Medical Sciences Medical Sciences Bioscience and Bioindustry University Hospital
Author Namula, Zhao/ Wittayarat, Manita/ Do, Lanh Thi Kim/ Nguyen, Thanh Van/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Hirata, Maki/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Veterinary and Animal Science
Volume 16
Published Date 2022-02-28
departments Bioscience and Bioindustry
Author Namula, Zhao/ Le, Quynh Anh/ Wittayarat, Manita/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Hirata, Maki/ Do, Lanh Thi Kim/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Veterinary World
Volume 15
Issue 2
Published Date 2022-02-27
departments Bioscience and Bioindustry
Author Hirata, Maki/ Wittayarat, Manita/ Namula, Zhao/ Le, Quynh Anh/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Thongkittidilok, Chommanart/ Mito, Taro/ Tomonari, Sayuri/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 11
Published Date 2021-12-13
departments Bioscience and Bioindustry Technical Support Department
Author Namula, Zhao/ Hirata, Maki/ Le, Quynh Anh/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Yoshimura, Naoaki/ Tanihara, Fuminori/ Thongkittidilok, Chommanart/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Veterinary Medicine and Science
Volume 8
Issue 1
Published Date 2021-10-21
departments Bioscience and Bioindustry
Author Lin, Qingyi/ Le, Quynh Anh/ Takebayashi, Koki/ Thongkittidilok, Chommanart/ Wittayarat, Manita/ Hirata, Maki/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title BMC Research Notes
Volume 14
Published Date 2021-10-09
departments Bioscience and Bioindustry
Author Yoshimura, Naoaki/ Taniguchi, Masayasu/ Terazono, Tsukasa/ Ono, Tetsushi/ Takagi, Mitsuhiro/ Sato, Yoko/ Hirata, Maki/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Veterinary Medicine and Science
Volume 7
Issue 5
Published Date 2021-06-16
departments Bioscience and Bioindustry
Author Namula, Zhao/ Isumi, Yasuhiro/ Sato, Yoko/ Le, Quynh Anh/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Hirata, Maki/ Tanihara, Fuminori/ Thongkittidilok, Chommanart/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Archives Animal Breeding
Volume 64
Issue 1
Published Date 2021-06-16
departments Bioscience and Bioindustry
Author Tanihara, Fuminori/ Hirata, Maki/ Nguyen, Nhien Thi/ Sawamoto, Osamu/ Kikuchi, Takeshi/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Molecular Sciences
Volume 22
Issue 5
Published Date 2021-02-24
departments Bioscience and Bioindustry
Author Hirata, Maki/ Wittayarat, Manita/ Namula, Zhao/ Le, Quynh Anh/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Thongkittidilok, Chommanart/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Animals
Volume 11
Issue 2
Published Date 2021-02-23
departments Bioscience and Bioindustry
Author Le, Quynh Anh/ Tanihara, Fuminori/ Wittayarat, Manita/ Namula, Zhao/ Sato, Yoko/ Lin, Qingyi/ Takebayashi, Koki/ Hirata, Maki/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title BMC Research Notes
Volume 14
Published Date 2021-01-06
departments Bioscience and Bioindustry
Author Tanihara, Fuminori/ Hirata, Maki/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Reproduction and Development
Volume 67
Issue 3
Published Date 2021
departments Bioscience and Bioindustry
Author Tanihara, Fuminori/ Hirata, Maki/ Nguyen, Nhien Thi/ Sawamoto, Osamu/ Kikuchi, Takeshi/ Doi, Masako/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title BMC Biotechnology
Volume 20
Published Date 2020-08-18
departments Bioscience and Bioindustry
Author Hirata, Maki/ Wittayarat, Manita/ Hirano, Takayuki/ Nguyen, Nhien Thi/ Le, Quynh Anh/ Namula, Zhao/ Fahrudin, Mokhamad/ Tanihara, Fuminori/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Animals
Volume 9
Issue 9
Published Date 2019-08-22
departments Bioscience and Bioindustry
Author Tanihara, Fuminori/ Hirata, Maki/ Nguyen, Nhien Thi/ Le, Quynh Anh/ Hirano, Takayuki/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Reproduction and Development
Volume 65
Issue 3
Published Date 2019
departments Bioscience and Bioindustry
Author Tanihara, Fuminori/ Hirata, Maki/ Morikawa, Shigeki/ Nguyen, Nhien Thi/ Le, Quynh Anh/ Hirano, Takayuki/ Fukumi, Yoshiyuki/ Abe, Toshiaki/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Reproduction and Development
Volume 65
Issue 5
Published Date 2019
departments Bioscience and Bioindustry
Author Tanihara, Fuminori/ Hirata, Maki/ Nguyen, Nhien Thi/ Le, Quynh Anh/ Hirano, Takayuki/ Takemoto, Tatsuya/ Nakai, Michiko/ Fuchimoto, Dai-ichiro/ Otoi, Takeshige/
Content Type Journal Article
Journal Title PLOS ONE
Volume 13
Issue 10
Published Date 2018-10-23
departments Bioscience and Bioindustry Institute of Advanced Medical Sciences