Author Hirano, Tomohiro/ Watanabe, Masayoshi/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title European Polymer Journal
Volume 201
Published Date 2023-11-10
departments Science and Technology
Author Kamiike, Ryota/ Hirano, Tomohiro/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Journal
Volume 55
Issue 9
Published Date 2023-05-23
departments Science and Technology
Author Watanabe, Kazuya/ Matsushita, Hiroyuki/ Takamatsu, Kyosuke/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Journal
Volume 55
Issue 5
Published Date 2023-02-02
departments Science and Technology
Author Arakawa, Yukihiro/ Sogabe, Yoshiko/ Minagawa, Keiji/ Oshimura, Miyuki/ Hirano, Tomohiro/ Ute, Koichi/ Imada, Yasushi/
Content Type Journal Article
Journal Title Organic & Biomolecular Chemistry
Volume 21
Issue 2
Published Date 2022-12-05
departments Science and Technology Liberal Arts and Sciences
Author Sarian, Fean Davisunjaya/ Ando, Kazuki/ Tsurumi, Shota/ Miyashita, Ryohei/ Ute, Koichi/ Ohama, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Membranes
Volume 12
Issue 8
Published Date 2022-08-15
departments Science and Technology
Author Kamiike, Ryota/ Hirano, Tomohiro/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 256
Published Date 2022-08-08
departments Science and Technology
Author Wang, Yinli/ Yamauchi, Akiho/ Hashimoto, Keiji/ Fujiwara, Tatsuya/ Inokuma, Tsubasa/ Mitani, Yuta/ Ute, Koichi/ Kuwano, Satoru/ Yamaoka, Yousuke/ Takasu, Kiyosei/ Yamada, Ken-ichi/
Content Type Journal Article
Journal Title ACS Catalysis
Volume 12
Issue 10
Published Date 2022-05-06
departments Pharmaceutical Sciences Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Yuki, Takumi/ Kizu, Ryotaro/ Kamiike, Ryota/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 246
Published Date 2022-03-22
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Kamiike, Ryota/ Yuki, Takumi/ Matsumoto, Daishi/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Journal
Volume 54
Issue 5
Published Date 2022-02-18
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Fujita, Yosuke/ Shinomiya, Miki/ Arakawa, Yukihiro/ Yagishita, Fumitoshi/ Emoto, Akira/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 226
Published Date 2021-05-04
departments Science and Technology Institute of Post-LED Photonics
Author Hirano, Tomohiro/ Sugiura, Misato/ Endo, Ryuya/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Polymer Science
Volume 58
Issue 20
Published Date 2020-08-31
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Ogasa, Yuta/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 201
Published Date 2020-05-27
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Li, Menghao/ Maeda, Kouki/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 198
Published Date 2020-04-30
departments Science and Technology
Author Suganuma, Koto/ Asakura, Tetsuo/ Oshimura, Miyuki/ Hirano, Tomohiro/ Ute, Koichi/ Cheng, H. N./
Content Type Journal Article
Journal Title Polymers
Volume 11
Issue 4
Published Date 2019-04-19
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Kizu, Ryotaro/ Hashimoto, Junpei/ Munekane, Nenji/ Miwa, Yohei/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Chemistry
Volume 9
Issue 12
Published Date 2018-03-05
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Kamiike, Ryota/ Hsu, Yuchin/ Momose, Hikaru/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Journal
Volume 48
Issue 7
Published Date 2016-03-02
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Segata, Tadashi/ Hashimoto, Junpei/ Miwa, Yohei/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Chemistry
Volume 6
Issue 27
Published Date 2015-06-04
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Saito, Tatsuya/ Kurano, Yoshitaka/ Miwa, Yohei/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer Chemistry
Volume 6
Issue 11
Published Date 2015-01-07
departments Science and Technology Institute of Advanced Medical Sciences
Author Hirano, Tomohiro/ Miyamoto, Yuya/ Amano, Shinya/ Tatsumi, Kazuya/ Anmoto, Takuya/ Kimura, Hiroshi/ Yoshida, Ken/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title RSC Advances
Volume 4
Issue 95
Published Date 2014-10-03
departments Science and Technology
Author Hirano, Tomohiro/ Ono, Akiko/ Yamamoto, Hiroaki/ Mori, Takeshi/ Maeda, Yasushi/ Oshimura, Miyuki/ Ute, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Polymer
Volume 54
Issue 21
Published Date 2013-08-10
departments Science and Technology