Author Hwang, Lucy Sun/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 389
Published Date 2007-08
Author Aoyama, Tosiaki/ Nosaka, Naohisa/ Kasai, Michio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 385
Published Date 2007-08
Author Nakaya, Yutaka/ Mawatari, Kazuaki/ Takahashi, Akira/ Harada, Nagakatsu/ Hata, Akiko/ Yasui, Sonoko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 381
Published Date 2007-08
Author Matsumoto, Dai/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Arai, Hidekazu/ Sakuma, Masae/ Yamamoto, Hironori/ Taketani, Yutaka/ Tani, Yoshiko/ Morine, Yuji/ Shimada, Mitsuo/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 375
Published Date 2007-08
Author Murota, Kaeko/ Hotta, Azusa/ Ido, Hikaru/ Kawai, Yoshichika/ Moon, Jae-Hak/ Sekido, Keiko/ Hayashi, Hiroki/ Inakuma, Takahiro/ Terao, Junji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 370
Published Date 2007-08
Author Ohnishi, Ritsuko/ Segawa, Hiroko/ Kawakami, Eri/ Furutani, Junya/ Ito, Mikiko/ Tatsumi, Sawako/ Kuwahata, Masashi/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 366
Published Date 2007-08
Author Taketani, Yutaka/ Shuto, Emi/ Arai, Hidekazu/ Nishida, Yuka/ Tanaka, Rieko/ Uebanso, Takashi/ Yamamoto, Hironori/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 359
Published Date 2007-08
Author Simeoni, Sara/ Puccetti, Antonio/ Chilosi, Marco/ Tinazzi, Elisa/ Prati, Daniele/ Corrocher, Roberto/ Lunardi, Claudio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 354
Published Date 2007-08
Author Kase, Satoru/ Namba, Kenichi/ Horie, Yukihiro/ Kotake, Satoshi/ Ohno, Shigeaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 350
Published Date 2007-08
Author Otsuka, Hideki/ Morita, Naomi/ Yamashita, Kyo/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 345
Published Date 2007-08
Author Hashimoto, Kiyoshi/ Nakanishi, Hirofumi/ Yamasaki, Akira/ Chikumi, Hiroki/ Hasegawa, Yasuyuki/ Watanabe, Masanari/ Ito, Hisao/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 340
Published Date 2007-08
Author Muto, Taro/ Miyoshi, Keiko/ Munesue, Seiichi/ Nakada, Hiroshi/ Okayama, Minoru/ Matsuo, Takashi/ Noma, Takafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 331
Published Date 2007-08
Author Zhang, Rui/ Sun, Xue-Zhi/ Cui, Chun/ Sakata-Haga, Hiromi/ Sawada, Kazuhiko/ Ye, Changli/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 322
Published Date 2007-08
Author Takata, Shinjiro/ Abbaspour, Aziz/ Kashihara, Michiharu/ Nakao, Shigetaka/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 316
Published Date 2007-08
Author Ikuta, Takumi/ Furuta, Noriko/ Kihara, Shouichi/ Okura, Masao/ Nagamine, Isao/ Nakayama, Hiroshi/ Ishimoto, Yasuhito/ Kaneda, Yasuhiro/ Tomotake, Masahito/ Izaki, Yumiko/ Ming, Xu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 303
Published Date 2007-08
Author Tani, Kenji/ Tomioka, Reiko/ Sato, Keiko/ Furukawa, Chiyuki/ Nakajima, Takeshi/ Toyota, Yuko/ Shimizu, Teruki/ Nakayama, Mayuko/ Miyata, Jyunya/ Kishi, Jun/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 295
Published Date 2007-08
Author Shono, Shigeichi/ Kose, Hiroyuki/ Yamada, Takahisa/ Matsumoto, Kozo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 289
Published Date 2007-08
Author Takehara-Kasamatsu, Yuka/ Tsuchida, Kunihiro/ Nakatani, Masashi/ Murakami, Tatsuya/ Kurisaki, Akira/ Hashimoto, Osamu/ Ohuchi, Hideyo/ Kurose, Hitomi/ Mori, Kazuhiro/ Kagami, Shoji/ Noji, Sumihare/ Sugino, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 276
Published Date 2007-08
Author Matsuo, Shinji/ Kurisaki, Akira/ Sugino, Hiromu/ Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 267
Published Date 2007-08
Author Hanibuchi, Masaki/ Yano, Seiji/ Nishioka, Yasuhiko/ Miyoshi, Takanori/ Kondo, Kazuya/ Uehara, Hisanori/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 261
Published Date 2007-08