Author Kawatani, Yohei/ Kurobe, Hirotsugu/ Nakamura, Yoshitsugu/ Hori, Takaki/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 116
Published Date 2018-02
Author Morishita, Teruhiro/ Sato, Michiko/ Kume, Hiroko/ Sakuma, Masae/ Arai, Hidekazu/ Katayama, Takahumi/ Katoh, Shinsuke/ Sairyo, Koichi/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 122
Published Date 2018-02
Author Yamazaki, Kazufumi/ Kota, Shintaro/ Oikawa, Daisuke/ Suzuki, Yoshiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 126
Published Date 2018-02
Author Akamatsu, Yukinobu/ Morishita, Shota/ Chikumi, Hiroki/ Okamoto, Ryo/ Okada, Kensaku/ Kitaura, Tsuyoshi/ Miyake, Naomi/ Yamaguchi, Kosuke/ Nakamoto, Masaki/ Shimohiro, Hisashi/ Takata, Miyako/ Yamasaki, Akira/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 131
Published Date 2018-02
Author Komori, Koji/ Kinoshita, Takashi/ Oshiro, Taihei/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Higaki, Eiji/ Ouchi, Akira/ Tsutsuyama, Masayuki/ Hosoi, Takahiro/ Shigeyoshi, Itaru/ An, Byonggu/ Akazawa, Tomoyuki/ Hayashi, Daisuke/ Tanaka, Hideharu/ Uchino, Tairin/ Kunitomo, Aina/ Shimizu, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 136
Published Date 2018-02
Author Kakuta, Nami/ Tsutsumi, Yasuo M./ Murakami, Chiaki/ Sakai, Yoko/ Oyama, Takuro/ Kasai, Asuka/ Kume, Katsuyoshi/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 139
Published Date 2018-02
Author Shigeyoshi, Itaru/ Komori, Koji/ Kinoshita, Takashi/ Oshiro, Taihei/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Higaki, Eiji/ An, Byonggu/ Ouchi, Akira/ Tsutsuyama, Masayuki/ Hosoi, Takahiro/ Hayashi, Daisuke/ Tanaka, Hideharu/ Uchino, Tairin/ Kunitomo, Aina/ Shimizu, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 142
Published Date 2018-02
Author Kozai, Hiroyuki/ Toyoda, Yuko/ Goto, Hisatsugu/ Kishi, Jun/ Tobiume, Makoto/ Yamashita, Yuya/ Nishimura, Haruka/ Kondou, Mayo/ Kawano, Hiroshi/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 147
Published Date 2018-02