Author Uehara, Hisanori/ Kobayashi, Tomoko/ Matsumoto, Minoru/ Watanabe, Shunsuke/ Yoneda, Akiko/ Bando, Yoshimi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2018-02
Author Sato, Nori/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Terai, Tomoya/ Goel, Vijay K./ Biyani, Ashok/ Ebraheim, Nabil/ Takata, Yoichiro/ Hayashi, Fumio/ Yamashita, Kazuta/ Morimoto, Masatoshi/ Manabe, Hiroaki/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2018-02
Author Yang, Xiaolin/ Nakamoto, Mariko/ Shuto, Emi/ Hata, Akiko/ Aki, Nanako/ Shikama, Yosuke/ Bando, Yukiko/ Ichihara, Takako/ Minagawa, Takako/ Kuwamura, Yumi/ Tamura, Ayako/ Uemura, Hirokazu/ Arisawa, Kokichi/ Funaki, Makoto/ Sakai, Tohru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2018-02
Author Itai, Miki/ Kuwano, Yuki/ Nishikawa, Tatsuya/ Rokutan, Kazuhito/ Nishida, Kensei/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 103
Published Date 2018-02
Author Kawatani, Yohei/ Kurobe, Hirotsugu/ Nakamura, Yoshitsugu/ Hori, Takaki/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 116
Published Date 2018-02
Author Sakai, Yoko/ Tsutsumi, Yasuo M./ Oyama, Takuro/ Murakami, Chiaki/ Kakuta, Nami/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 69
Published Date 2018-02
Author Kakuta, Nami/ Tsutsumi, Yasuo M./ Murakami, Chiaki/ Sakai, Yoko/ Oyama, Takuro/ Kasai, Asuka/ Kume, Katsuyoshi/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 139
Published Date 2018-02
Author Kozai, Hiroyuki/ Toyoda, Yuko/ Goto, Hisatsugu/ Kishi, Jun/ Tobiume, Makoto/ Yamashita, Yuya/ Nishimura, Haruka/ Kondou, Mayo/ Kawano, Hiroshi/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 147
Published Date 2018-02