Author Nakamura, Nami/ Watanabe, Hiroyoshi/ Okamura, Kazumi/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 231
Published Date 2018-08
Author Kawai, Yoshichika/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 162
Published Date 2018-08
Author Iwaki, Koichi/ Sakai, Toshinori/ Hatayama, Daisuke/ Hayashi, Yohei/ Inoue, Nanae/ Matsumoto, Miyuki/ Hattori, Yusuke/ Goto, Tsuyoshi/ Sairyo, Koichi/ Tsuji, Shuichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 177
Published Date 2018-08
Author Abe, Hideharu/ Sakurai, Akiko/ Ono, Hiroyuki/ Hayashi, Sanae/ Yoshimoto, Sakiya/ Ochi, Arisa/ Ueda, Sayo/ Nishimura, Kenji/ Shibata, Eriko/ Tamaki, Masanori/ Kishi, Fumi/ Kishi, Seiji/ Murakami, Taichi/ Nagai, Kojiro/ Doi, Toshio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 208
Published Date 2018-08
Author Xu, Wenting/ Miyamoto, Licht/ Aihara, Haruna/ Yamaoka, Tomomi/ Tanaka, Naonobu/ Tsuchihashi, Yuki/ Ikeda, Yasumasa/ Tamaki, Toshiaki/ Kashiwada, Yoshiki/ Tsuchiya, Koichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 225
Published Date 2018-08
Author Arisawa, Kokichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 151
Published Date 2018-08
Author Nozoe, Tadahiro/ Kono, Mayuko/ Hashimoto, Naotaka/ Tsujita, Eiji/ Kuma, Sosei/ Ohga, Takefumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 191
Published Date 2018-08
Author Otani, Tomoko/ Kase, Yasuko/ Kunitomo, Kazufumi/ Shimooka, Kazumi/ Naoe, Mitsugu/ Yamamoto, Hiroko/ Kawazoe, Kazuyoshi/ Sato, Youichi/ Yamauchi, Aiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 195
Published Date 2018-08
Author Yoshida, Kanako/ Nishimura, Masato/ Abe, Akiko/ Kato, Takeshi/ Furumoto, Hiroyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 221
Published Date 2018-08
Author Kurai, Jun/ Noma, Hisashi/ Sano, Hiroyuki/ Iwata, Kyoko/ Tohda, Yuji/ Watanabe, Masanari/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 236
Published Date 2018-08
Author Islam, Rezwanul/ Mizuguchi, Hiroyuki/ Shaha, Aurpita/ Nishida, Kohei/ Yabumoto, Masami/ Ikeda, Hisashi/ Fujino, Hiromichi/ Kitamura, Yoshiaki/ Fukui, Hiroyuki/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 242
Published Date 2018-08
Author Kishaba, Tomoo/ McGill, Rita/ Nei, Yuichiro/ Ibuki, Sachi/ Momose, Masashi/ Nishiyama, Kenta/ Nagano, Hiroaki/ Yamashiro, Shin/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 251
Published Date 2018-08
Author Yasuoka, Susumu/ Miki, Mari/ Tsutsumi, Rie/ Yoshioka, Masami/ Bando, Takashi/ Michishige, Fumiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 258
Published Date 2018-08
Author Kondou, Aya/ Haku, Mari/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 268
Published Date 2018-08
Author Nodera, Hiroyuki/ Sogawa, Kazuki/ Takamatsu, Naoko/ Mori, Atsuko/ Yamazaki, Hiroki/ Izumi, Yuishin/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 274
Published Date 2018-08
Author Numata-Uematsu, Yurika/ Yokoyama, Hiroyuki/ Sato, Hiroki/ Endo, Wakaba/ Uematsu, Mitsugu/ Nara, Chieko/ Kure, Shigeo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 280
Published Date 2018-08
Author Kajiura, Koichiro/ Taniguchi, Haruki/ Ishimine, Tomonari/ Nakamura, Kei/ Ishigaki, Masanobu/ Fukumoto, Taizo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 283
Published Date 2018-08
Author Cho, Kosai/ Minami, Takeya/ Okuno, Yoshinori/ Kakuda, Youhei/ Tsutsumi, Takahiko/ Kogame, Toshiaki/ Ohtsuru, Shigeru/ Sato, Norio/ Koike, Kaoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 286
Published Date 2018-08
Author Nozoe, Tadahiro/ Nozoe, Emiko/ Ohga, Takefumi/ Ezaki, Takahiro/ Sueishi, Katsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 289
Published Date 2018-08
Author Sugimoto, Mayumi/ Ono, Akemi/ Yada, Keigo/ Mori, Hiroki/ Ishibashi, Hiroki/ Niki, Noriko/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 292
Published Date 2018-08