Author Tsuda, Miho/ Okamoto, Koichi/ Muguruma, Naoki/ Sannomiya, Katsutaka/ Nakagawa, Tadahiko/ Miyamoto, Hiroshi/ Kitamura, Shinji/ Goji, Takahiro/ Kimura, Tetsuo/ Okahisa, Toshiya/ Izumi, Keisuke/ Takayama, Tetsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201310041004.pdf 論文要約 : LID201407181002.pdf 本論文は, 著者Miho Tsudaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2625号
Diploma Number 甲医第1170号
Granted Date 2013-07-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kotsu, Kunio/ Hashimoto, Ichiro/ Yamano, Masahiro/ Kashiwagi, Keisuke/ Abe, Yoshiro/ Nakanishi, Hideki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201310041002.pdf 論文要約 : LID201405221003.pdf 本論文は, 著者Kunio Kotsuの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2623号
Diploma Number 甲医第1168号
Granted Date 2013-07-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Takata, Kaori/ Tomiyama, Yoshinobu/ Tanaka, Katsuya/ Oshita, Shuzo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201309200002.pdf 論文要約 : LID201406230002.pdf 本論文は, 著者Kaori Takataの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2621号
Diploma Number 甲医第1166号
Granted Date 2013-06-27
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Jambaldorj, Jamiyansuren/ Makino, Satoshi/ Munkhbat, Batmunkh/ Tamiya, Gen/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201309200001.pdf 論文要約 : LID201406230001.pdf 本論文は, 著者Jamiyansuren Jambaldorjの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2620号
Diploma Number 甲医第1165号
Granted Date 2013-06-27
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Seike, Takuya/ Hashimoto, Ichiro/ Matsumoto, Kazuya/ Tanaka, Eiji/ Nakanishi, Hideki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201308190004.pdf 論文要約 : LID201405220002.pdf 本論文は, 著者Takuya Seikeの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2619号
Diploma Number 甲医第1164号
Granted Date 2013-05-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Lkhagvasuren, Enkhsaikhan/ Sakata, Mie/ Ohigashi, Izumi/ Takahama, Yousuke/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201308190001.pdf 論文要約 : LID201405220001.pdf 本論文は, 著者Enkhsaikhan Lkhagvasurenの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2616号
Diploma Number 甲医第1161号
Granted Date 2013-05-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Yoshikawa, Kazuhiro/ Abe, Hideharu/ Tominaga, Tatsuya/ Nakamura, Masayuki/ Kishi, Seiji/ Matsuura, Motokazu/ Nagai, Kojiro/ Tsuchida, Kenji/ Minakuchi, Jun/ Doi, Toshio/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201307230002.pdf 論文要約 : LID201404170002.pdf 本論文は, 著者Kazuhiro Yoshikawaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2615号
Diploma Number 甲医第1160号
Granted Date 2013-04-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Okada, Tsuyoshi/ Kawahito, Shinji/ Mita, Naoji/ Matsuhisa, Munehide/ Kitahata, Hiroshi/ Shimada, Mitsuo/ Oshita, Shuzo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201307230001.pdf 論文要約 : LID201404170001.pdf 本論文は, 著者Tsuyoshi Okadaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2614号
Diploma Number 甲医第1159号
Granted Date 2013-04-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kinoshita, Katsuhiro/ Aono, Yoshinori/ Azuma, Momoyo/ Kishi, Jun/ Takezaki, Akio/ Kishi, Masami/ Makino, Hideki/ Okazaki, Hiroyasu/ Uehara, Hisanori/ Izumi, Keisuke/ Sone, Saburo/ Nishioka, Yasuhiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201403051004.pdf 論文要約 : LID201501221001.pdf 本論文は, 著者Katsuhiro Kinoshitaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2659号
Diploma Number 甲医第1185号
Granted Date 2014-01-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kashiwagi, Keisuke/ Hashimoto, Ichiro/ Abe, Yoshiro/ Kotsu, Kunio/ Yamano, Masahiro/ Nakanishi, Hideki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201403051003.pdf 論文要約 : LID201405221008.pdf 本論文は, 著者Keisuke Kashiwagiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2658号
Diploma Number 甲医第1184号
Granted Date 2013-12-26
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Takaku, Mitsuru/ Tomita, Shuhei/ Kurobe, Hirotsugu/ Kihira, Yoshitaka/ Morimoto, Atsushi/ Higashida, Mayuko/ Ikeda, Yasumasa/ Ushiyama, Akira/ Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/ Tamaki, Toshiaki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201312091002.pdf 論文要約 : LID201410211001.pdf 本論文は, 著者Mitsuru Takakuの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2654号
Diploma Number 甲医第1180号
Granted Date 2013-11-28
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Nakajima, Kohei/ Maekawa, Yoichi/ Kataoka, Keiko/ Ishifune, Chieko/ Nishida, Jun/ Arimochi, Hideki/ Kitamura, Akiko/ Yoshimoto, Takayuki/ Tomita, Shuhei/ Nagahiro, Shinji/ Yasutomo, Koji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201311261004.pdf 論文要約 : LID201405221005.pdf 本論文は, 著者Kohei Nakajimaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2652号
Diploma Number 甲医第1178号
Granted Date 2013-09-26
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Nakamura, Shingen/ Miki, Hirokazu/ Kido, Shinsuke/ Nakano, Ayako/ Hiasa, Masahiro/ Oda, Asuka/ Amou, Hiroe/ Watanabe, Keiichiro/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiro/ Takeuchi, Kyoko/ Kagawa, Kumiko/ Ozaki, Shuji/ Matsumoto, Toshio/ Abe, Masahiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201311261003.pdf 論文要約 : LID201405221004.pdf 本論文は, 著者Shingen Nakamuraの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2651号
Diploma Number 甲医第1177号
Granted Date 2013-09-26
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Khasag, Narmisheekh/ Sakiyama, Shoji/ Toba, Hiroaki/ Yoshida, Mitsuteru/ Nakagawa, Yasushi/ Takizawa, Hiromitsu/ Kawakami, Yukikiyo/ Kenzaki, Koichiro/ Ali, Abdellah Hamed Khalil/ Kondo, Kazuya/ Tangoku, Akira/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201311261002.pdf 論文要約 : LID201409191001.pdf 本論文は, 著者Narmisheekh Khasagの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2650号
Diploma Number 甲医第1176号
Granted Date 2013-09-26
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Chikata, Yusuke/ Oto, Jun/ Onodera, Mutsuo/ Nishimura, Masaji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201404221011.pdf 論文要約 : LID201405221010.pdf 本論文は, 著者Yusuke Chikataの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2667号
Diploma Number 甲医第1187号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Sugino, Hirotaka/ Hashimoto, Ichiro/ Tanaka, Yuka/ Ishida, Soshi/ Abe, Yoshiro/ Nakanishi, Hideki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開 内容要旨・審査要旨 : LID201404221004.pdf 論文要約 : LID201405221009.pdf 本論文は, 著者Hirotaka Suginoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2664号
Diploma Number 甲医第1193号
Granted Date 2014-02-27
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Toyoda, Yuko/ Tabata, Sho/ Kishi, Jun/ Kuramoto, Takuya/ Mitsuhashi, Atsushi/ Saijo, Atsuro/ Kawano, Hiroshi/ Goto, Hisatsugu/ Aono, Yoshinori/ Hanibuchi, Masaki/ Horikawa, Hideaki/ Nakajima, Toshihiro/ Furukawa, Tatsuhiko/ Sone, Saburo/ Akiyama, Shin-ichi/ Nishioka, Yasuhiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201404221002.pdf 論文要約 : LID201407181004.pdf 本論文は, 著者Yuko Toyodaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2662号
Diploma Number 甲医第1191号
Granted Date 2014-02-27
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kinouchi, Mizuho/ Aihara, Ken-ichi/ Fujinaka, Yuichi/ Yoshida, Sumiko/ Oogura, Yukari/ Kurahashi, Kiyoe/ Kondo, Takeshi/ Aki, Nanako/ Kuroda, Akio/ Endo, Itsuro/ Matsuhisa, Munehide/ Matsumoto, Toshio/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201404221001.pdf 論文要約 : LID201502191001.pdf 本論文は, 著者Mizuho Kinouchiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2661号
Diploma Number 甲医第1190号
Granted Date 2014-02-27
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Hata, Akiko/ Doi, Yasufumi/ Ninomiya, T./ Mukai, N./ Hirakawa, Y./ Hata, J./ Ozawa, M./ Uchida, K./ Shirota, T./ Kitazono, T./ Kiyohara, T./
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201404221018.pdf 論文要約 : LID201407231002.pdf 本論文は, 著者A. Hataの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2674号
Diploma Number 甲医第1198号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Shimizu, Noriyuki/ Chikahisa, Sachiko/ Nishi, Yuina/ Harada, Saki/ Iwaki, Yohei/ Fujihara, Hiroaki/ Kitaoka, Kazuyoshi/ Shiuchi, Tetsuya/ Sei, Hiroyoshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201404221017.pdf 論文要約 : LID201407231001.pdf 本論文は, 著者Noriyuki Shimizuの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2673号
Diploma Number 甲医第1197号
Granted Date 2014-03-05
Degree Name Doctor of Medical Science