Author Salim, Hotimah Masdan/ Fukuda, Daiju/ Higashikuni, Yasutomi/ Tanaka, Kimie/ Hirata, Yoichiro/ Yagi, Shusuke/ Soeki, Takeshi/ Shimabukuro, Michio/ Sata, Masataka/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201705191026.pdf 論文本文:k3007_fulltext.pdf 本論文は, 著者Hotimah Masdan Salimの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3007号
Diploma Number 甲医第1311号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Sato, Nori/ Taniguchi, Takako/ Goda, Yuichiro/ Kosaka, Hirofumi/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Katoh, Shinsuke/ Yasui, Natsuo/ Sairyo, Koichi/ Taniguchi, Hisaaki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201705191001.pdf 論文本文:k3009_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2017-05-19公開)に替えて論文全文を公開(2018-06-14) 本論文は, 著者Nori Satoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3009号
Diploma Number 甲医第1313号
Granted Date 2017-02-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Dondoo, Tsogt-ochir/ Fukumori, Tomoharu/ Daizumoto, Kei/ Fukawa, Tomoya/ Kohzuki, Miho/ Kowada, Minoru/ Kusuhara, Yoshito/ Mori, Hidehisa/ Nakatsuji, Hiroyoshi/ Takahashi, Masayuki/ Kanayama, Hiro-omi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201704261001.pdf 論文本文:k3011_fulltext.pdf 本論文は, 著者TSOGT-OCHIR DONDOOの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 公開に関する許諾確認は著者・編集事務局間のメールによる。
MEXT report number 甲第3011号
Diploma Number 甲医第1315号
Granted Date 2017-02-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Miyamoto, Takeshi/ Kung, David K./ Kitazato, Keiko T./ Yagi, Kenji/ Shimada, Kenji/ Tada, Yoshiteru/ Korai, Masaaki/ Kurashiki, Yoshitaka/ Kinouchi, Tomoya/ Kanematsu, Yasuhisa/ Satomi, Junichiro/ Hashimoto, Tomoki/ Nagahiro, Shinji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201704111003.pdf 論文本文:LID201704111004.pdf 本論文は, 著者Takeshi Miyamotoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3005号
Diploma Number 甲医第1309号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Korai, Masaaki/ Kitazato, Keiko T./ Tada, Yoshiteru/ Miyamoto, Takeshi/ Shimada, Kenji/ Matsushita, Nobuhisa/ Kanematsu, Yasuhisa/ Satomi, Junichiro/ Hashimoto, Tomoki/ Nagahiro, Shinji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201704111001.pdf 論文本文:LID201704111002.pdf 本論文は, 著者Masaaki Koraiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3006号
Diploma Number 甲医第1310号
Granted Date 2017-01-26
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Nishikawa, Tatsuya/ Fujino, Masashi/ Nakajima, Ikutaro/ Asaumi, Yasuhide/ Kataoka, Yu/ Anzai, Toshihisa/ Kusano, Kengo/ Noguchi, Teruo/ Goto, Yoichi/ Nishimura, Kunihiro/ Miyamoto, Yoshihiro/ Kiso, Keisuke/ Yasuda, Satoshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201701261001.pdf 論文本文 : k3001_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2017-01-26公開)に替えて論文全文を公開(2018-06-15) 本論文は, 著者Tatsuya Nishikawaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3001号
Diploma Number 甲医第1306号
Granted Date 2016-11-24
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Bat-Erdene, Ariunzaya/ Miki, Hirokazu/ Oda, Asuko/ Nakamura, Shingen/ Teramachi, Jumpei/ Amachi, Ryota/ Tenshin, Hirofumi/ Hiasa, Masahiro/ Iwasa, Masami/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiroh/ Sogabe, Kimiko/ Kagawa, Kumiko/ Yoshida, Sumiko/ Endo, Itsuro/ Aihara, Kenichi/ Abe, Masahiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201701101003.pdf 論文本文 : LID201701101004.pdf 本論文は, 著者Ariunzaya Bat-Erdeneの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3002号
Diploma Number 甲医第1307号
Granted Date 2016-11-24
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Shintani, Terumichi/ Kusuhara, Yoshito/ Daizumoto, Kei/ Dondoo, Tsogt-Ochir/ Yamamoto, Hiroki/ Mori, Hidehisa/ Fukawa, Tomoya/ Nakatsuji, Hiroyoshi/ Fukumori, Tomoharu/ Takahashi, Masayuki/ Kanayama, Hiroomi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201704271007.pdf 論文本文:k3020_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2017-05-19公開)に替えて論文全文を公開(2018-12-12) 本論文は, 著者Terumichi Shintaniの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3020号
Diploma Number 甲医第1324号
Granted Date 2017-03-06
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kawamata, Minoru/ Yamane, Yasuhiko/ Horinouchi, Takashi/ Nakanishi, Katsuyuki/ Shimai, Kenichirou/ Moriguchi, Hiroki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201704141007.pdf 論文本文:k3026_fulltext.pdf 本論文は, 著者Minoru Kawamataの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 公開に関する許諾確認は著者・編集事務局間のメールによる。
MEXT report number 甲第3026号
Diploma Number 甲医第1330号
Granted Date 2017-03-21
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Terada, Tomomasa/ Urushihara, Maki/ Saijo, Takahiko/ Nakagawa, Ryuji/ Kagami, Shoji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201704131003.pdf 論文本文: k3013_fulltext.pdf 本論文は, 著者Tomomasa Teradaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 The final publication is available at link.springer.com.
MEXT report number 甲第3013号
Diploma Number 甲医第1317号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Taniguchi, Tatsuya/ Kishi, Kazuhiro/ Nakagawa, Tadahiko/ Tanaka, Hironori/ Tanaka, Takahiro/ Tomonari, Tetsu/ Okamoto, Koichi/ Sogabe, Masahiro/ Miyamoto, Hiroshi/ Okahisa, Toshiya/ Muguruma, Naoki/ Kajimoto, Mayumi/ Sagawa, Ikuko/ Takayama, Tetsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201706272001.pdf 論文本文 : k3095_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2017-06-27公開)に替えて論文全文を公開(2018-06-15) 本論文は, 著者Tatsuya Taniguchiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3095号
Diploma Number 甲医第1339号
Granted Date 2017-05-25
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Murakami, Nagahisa/ Imamura, Keiko/ Izumi, Yuishin/ Egawa, Naohiro/ Tsukita, Kayoko/ Enami, Takako/ Yamamoto, Takuya/ Kawarai, Toshitaka/ Kaji, Ryuji/ Inoue, Haruhisa/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨:LID201705291003.pdf 論文本文:LID201705291004.pdf 本論文は, 著者Nagahisa Murakamiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3094号
Diploma Number 甲医第1338号
Granted Date 2017-04-27
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Hirono, Akira/ Kusunose, Kenya/ Kageyama, Norihito/ Sumitomo, Masayuki/ Abe, Masahiro/ Fujinaga, Hiroyuki/ Sata, Masataka/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Akira Hironoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3115号
Diploma Number 甲医第1350号
Granted Date 2017-10-26
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Nishio, Susumu/ Kusunose, Kenya/ Yamada, Hirotsugu/ Hirata, Yukina/ Ise, Takayuki/ Yamaguchi, Koji/ Yagi, Shusuke/ Soeki, Takeshi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Shimabukuro, Michio/ Sata, Masataka/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Susumu Nishioの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3104号
Diploma Number 甲医第1348号
Granted Date 2017-09-28
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Kurahashi, Kiyoe/ Inoue, Seika/ Yoshida, Sumiko/ Ikeda, Yasumasa/ Morimoto, Kana/ Uemoto, Ryoko/ Ishikawa, Kazue/ Kondo, Takeshi/ Yuasa, Tomoyuki/ Endo, Itsuro/ Miyake, Masato/ Oyadomari, Seiichi/ Matsumoto, Toshio/ Abe, Masahiro/ Sakaue, Hiroshi/ Aihara, Ken-ichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Kiyoe Kurahashiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3103号
Diploma Number 甲医第1347号
Granted Date 2017-09-28
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Zaman, Taskia Sultana/ Arimochi, Hideki/ Maruyama, Satoshi/ Ishifune, Chieko/ Tsukumo, Shin-ichi/ Kitamura, Akiko/ Yasutomo, Koji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Taskia Sultana Zamanの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3100号
Diploma Number 甲医第1344号
Granted Date 2017-09-28
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Uddin, Md.Myn/ Ohigashi, Izumi/ Motosugi, Ryo/ Nakayama, Tomomi/ Sakata, Mie/ Hamazaki, Jun/ Nishito, Yasumasa/ Rode, Immanuel/ Tanaka, Keiji/ Takemoto, Tatsuya/ Murata, Shigeo/ Takahama, Yousuke/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Muhammad Myn Uddinの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3099号
Diploma Number 甲医第1343号
Granted Date 2017-09-28
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Fujita, Kinuyo/ Kuwano, Yuki/ Saijo, Saki/ Nishikawa, Tatsuya/ Nishida, Kensei/ Rokutan, Kazuhito/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Kinuyo Fujitaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3129号
Diploma Number 甲医第1363号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Tezuka, Fumitake/ Sakai, Toshinori/ Nishisho, Toshihiko/ Takata, Yoichiro/ Higashino, Kosaku/ Takao, Shoichiro/ Harada, Masafumi/ Sairyo, Koichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Fumitake Tezukaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 The final publication is available at link.springer.com.
MEXT report number 甲第3128号
Diploma Number 甲医第1362号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Medical Science
Author Tsutsui, Takahiko/ Goto, Tomohiro/ Wada, Keizo/ Takasago, Tomoya/ Hamada, Daisuke/ Sairyo, Koichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Takahiko Tsutsuiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3127号
Diploma Number 甲医第1361号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Medical Science