著者 Kondo, Mineo/ Noma, Hidetaka/ Shimura, Masahiko/ Sugimoto, Masahiko/ Matsui, Yoshitsugu/ Kato, Kumiko/ Saishin, Yoshitsugu/ Ohji, Masahito/ Ishikawa, Hiroto/ Gomi, Fumi/ Iwata, Kensaku/ Yoshida, Shigeo/ Kusuhara, Sentaro/ Hirai, Hiromasa/ Ogata, Nahoko/ Hirano, Takao/ Murata, Toshinori/ Tsuboi, Kotaro/ Kamei, Motohiro/ 木下, 貴正/ Kuwayama, Soichiro/ Hirano, Yoshio/ Ohta, Manami/ Kimura, Kazuhiro/ Takayama, Kei/ Takeuchi, Masaru/ Takamura, Yoshihiro/ Okamoto, Fumiki/ 三田村, 佳典/ Terasaki, Hiroto/ Sakamoto, Taiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of Clinical Medicine
10
23
発行日 2021-11-29
部局 病院 医学系
著者 Ishikawa, Hiroto/ Uchida, Kazutaka/ Takesue, Yoshio/ Mori, Junya/ 木下, 貴正/ Morikawa, Shohei/ Okamoto, Fumiki/ Sawada, Tomoko/ Ohji, Masahito/ Kanda, Takayuki/ Takeuchi, Masaru/ Miki, Akiko/ Kusuhara, Sentaro/ Ueda, Tetsuo/ Ogata, Nahoko/ Sugimoto, Masahiko/ Kondo, Mineo/ Yoshida, Shigeo/ Ogata, Tadahiko/ Kimura, Kazuhiro/ 三田村, 佳典/ Jujo, Tatsuya/ Takagi, Hitoshi/ Terasaki, Hiroto/ Sakamoto, Taiji/ Sugisawa, Takaaki/ Komuku, Yuki/ Gomi, Fumi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Pathogens
10
4
発行日 2021-03-24
部局 病院 医学系
著者 村尾, 史子/ 木下, 貴正/ 香留, 崇/ Sano, Hiroki/ 仁木, 昌徳/ 三田村, 佳典/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Case Reports in Ophthalmology
11
2
発行日 2020-08-11
部局 病院 医学系
著者 Shimura, Masahiko/ Kitano, Shigehiko/ Muramatsu, Daisuke/ Fukushima, Harumi/ Takamura, Yoshihiro/ Matsumoto, Makiko/ Kokado, Masahide/ Kogo, Jiro/ Sasaki, Mariko/ Morizane, Yuki/ Utsumi, Takuya/ Koto, Takashi/ Sonoda, Shozo/ Hirano, Takao/ Ishikawa, Hiroto/ 三田村, 佳典/ Okamoto, Fumiki/ 木下, 貴正/ Kimura, Kazuhiro/ Sugimoto, Masahiko/ Yamashiro, Kenji/ Suzuki, Yukihiko/ Hikichi, Taiichi/ Washio, Noriaki/ Sato, Tomohito/ Ohkoshi, Kishiko/ Tsujinaka, Hiroki/ Kusuhara, Sentaro/ Kondo, Mineo/ Takagi, Hitoshi/ Murata, Toshinori/ Sakamoto, Taiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 British Journal of Ophthalmology
104
12
発行日 2020-03-13
部局 医学系 病院
著者 Maeda, Yuki/ Ishikawa, Hiroto/ Nishikawa, Hiroki/ Shimizu, Miho/ 木下, 貴正/ Ogihara, Rie/ Kitano, Shigehiko/ 山中, 千尋/ 三田村, 佳典/ Sugimoto, Masahiko/ Kondo, Mineo/ Takamura, Yoshihiro/ Ogata, Nahoko/ Ikeda, Tomohiro/ Gomi, Fumi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 PLOS ONE
14
12
発行日 2019-12-05
部局 病院 医学系
著者 Shimura, Masahiko/ Kitano, Shigehiko/ Muramatsu, Daisuke/ Fukushima, Harumi/ Takamura, Yoshihiro/ Matsumoto, Makiko/ Kokado, Masahide/ Kogo, Jiro/ Sasaki, Mariko/ Morizane, Yuki/ Kotake, Osamu/ Koto, Takashi/ Sonoda, Shozo/ Hirano, Takao/ Ishikawa, Hiroto/ 三田村, 佳典/ Okamoto, Fumiki/ 木下, 貴正/ Kimura, Kazuhiro/ Sugimoto, Masahiko/ Yamashiro, Kenji/ Suzuki, Yukihiko/ Hikichi, Taiichi/ Washio, Noriaki/ Sato, Tomohito/ Ohkoshi, Kishiko/ Tsujinaka, Hiroki/ Kusuhara, Sentaro/ Kondo, Mineo/ Takagi, Hitoshi/ Murata, Toshinori/ Sakamoto, Taiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 British Journal of Ophthalmology
104
9
発行日 2019-11-29
部局 医学系 病院
著者 木下, 貴正/ Imaizumi, Hiroko/ Shimizu, Miho/ Mori, Junya/ Hatanaka, Akira/ Aoki, Shuichiro/ Miyamoto, Hirotomo/ Iwasaki, Masanori/ 村尾, 史子/ 仁木, 昌徳/ Sano, Hiroki/ Sonoda, Shozo/ Sakamoto, Taiji/ 三田村, 佳典/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Scientific Reports
9
発行日 2019-11-07
部局 病院 医学系
著者 Araki, Takashi/ Ishikawa, Hiroto/ Iwahashi, Chiharu/ 仁木, 昌徳/ 三田村, 佳典/ Sugimoto, Masahiko/ Kondo, Mineo/ 木下, 貴正/ Nishi, Tomo/ Ueda, Tetsuo/ Kato, Aki/ Yasukawa, Tsutomu/ Takamura, Yoshihiro/ Gomi, Fumi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 PLOS ONE
14
2
発行日 2019-02-28
部局 医学系 病院
著者 木下, 貴正/ Mori, Junya/ Okuda, Natsuki/ Imaizumi, Hiroko/ Iwasaki, Masanori/ Shimizu, Miho/ Miyamoto, Hirotomo/ 赤岩, 慶/ 仙波, 賢太郎/ Sonoda, Shozo/ Sakamoto, Taiji/ 三田村, 佳典/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 PLOS ONE
11
12
発行日 2016-12-14
部局 病院 医学系
著者 木下, 貴正/ 三田村, 佳典/ Mori, Terumi/ 赤岩, 慶/ 仙波, 賢太郎/ 江川, 麻理子/ Mori, Junya/ Sonoda, Shozo/ Sakamoto, Taiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 PLOS ONE
11
9
発行日 2016-09-16
部局 病院 医学系
著者 Sonoda, Shozo/ Sakamoto, Taiji/ Kuroiwa, Nobuhiro/ Arimura, Noboru/ Kawano, Hiroki/ Yoshihara, Naoya/ Yamashita, Takehiro/ Uchino, Eisuke/ 木下, 貴正/ 三田村, 佳典/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 PLOS ONE
11
6
発行日 2016-06-15
部局 病院 医学系
著者 木下, 貴正/ Imaizumi, Hiroko/ Okushiba, Utako/ Miyamoto, Hirotomo/ Ogino, Tetsuo/ 三田村, 佳典/
資料タイプ 学位論文
掲載誌名 Investigative Ophthalmology & Visual Science
53
7
発行日 2012-06-14
部局 病院 医学系