Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshinobu/ Kato, Yoshikane/ Matsuzaki, Sayuri/ Waka, Shinnichi/ Ogura, Katsunori/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2021-04-06
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2021-04-06
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 4
Issue 2
Published Date 2021-06-08
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Sakamoto, Kazuki/ Ogawa, Tomoya/ Kondo, Naoki/ Hatakeyama, Shigeki/ Kobayashi, Toshiharu/ Iwatsuki, Noboru/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Applied Science and Technology
Volume 5
Issue 1
Published Date 2021-03-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of BioMedical Advancement & Clinical Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2021
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-04-27
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-04-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ogawa, Hiroko/ Nagahiro, Shinji/ Nakanishi, Miwako/ Watanabe, Osami/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 2
Published Date 2021-06-08
departments Medical Sciences University Hospital
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 3
Issue 2
Published Date 2021-06-10
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 4
Issue 2
Published Date 2021-06-30
departments Medical Sciences
Author Yasuoka, Tatsuo/ Hayashi, Kenji/ Bando, Hiroshi/ Miki, Kazuya/ Kamoto, Asami/ Hamai, Misaki/ Matsumoto, Yasuo/ Shinomiya, Maki/ Kawaguchi, Reiko/ Ootani, Miki/ Koyabu, Hitomi/ Shibata, Michiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology & Metabolism International Journal
Volume 9
Issue 2
Published Date 2021-04-22
departments Medical Sciences
Author Kondo, Naoki/ Bando, Hiroshi/ Hatakeyama, Shigeki/ Morita, Junji/ Sakamoto, Kazuki/ Ogawa, Tomoya/ Iwatsuki, Noboru/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology & Metabolism International Journal
Volume 9
Issue 2
Published Date 2021-05-03
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 11
Issue 3
Published Date 2021-03-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Complementary & Alternative Medicine
Volume 14
Issue 3
Published Date 2021-05-11
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 11
Issue 6
Published Date 2021-06-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 2
Issue 2
Published Date 2021-07-01
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 2
Issue 2
Published Date 2021-07-02
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Obesity & Metabolism
Volume 4
Issue 1
Published Date 2021-05-27
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Journal
Volume 7
Issue 1
Published Date 2021-06-11
departments Medical Sciences
Author Sakamoto, Daiki/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Dental Research and Management
Volume 4
Issue 1
Published Date 2020-02-05
departments Medical Sciences