Author Shimizu, E/ Takehisa, Y/ Bando, Hiroshi/ Fujita, M/ Kusaka, Y/ Yuu, M/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 2
Issue S1
Published Date 2020-04-14
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Family & Community Medicine
Volume 4
Issue 3
Published Date 2020-05-13
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title EC Nutrition
Volume 15
Issue 5
Published Date 2020-04-08
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Journal Article
Journal Title Arts & Humanities Open Access Journal
Volume 4
Issue 2
Published Date 2020-04-20
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Case Reports and Reviews : Open Access
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-04-10
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Matsuzaki, Sayuri/ Waka, Shinnichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Pharmacy and Pharmacology International Journal
Volume 8
Issue 2
Published Date 2020-04-15
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 5
Issue 2
Published Date 2020-04-13
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Psychology and Clinical Psychiatry
Volume 11
Issue 2
Published Date 2020-04-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Journal
Volume 6
Issue 1
Published Date 2020-05-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Abe, Yoshiro/ Sakamoto, Kazuki/ Hatakeyama, Shigeki/ Yagi, Keisuke/ Kobayashi, Toshiharu/ Ogawa, Tomoya/ Iwatsuki, Noboru/ Itagaki, Mitsuru/ Ashikaga, Kaori/ Matsumoto, Yukari/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Journal
Volume 6
Issue 1
Published Date 2020-05-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in Obesity, Weight Management & Control
Volume 10
Issue 2
Published Date 2020-04-30
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Yamashita, Hisako/ Yada, Seigo/ Tokuhara, Shunsuke/ Tokuhara, Hatsue/ Mutsuda, Teruo/
Content Type Journal Article
Journal Title MOJ Clinical & Medical Case Reports
Volume 10
Issue 2
Published Date 2020-04-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2020-05-21
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Nakamura, T/ Kawashima, T/ Dobashi, M/ Narita, A/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in Obesity, Weight Management & Control
Volume 9
Issue 1
Published Date 2019-02-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical and Medical Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2020-06-12
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, A/ Nishikiori, Y/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Case Reports and Clinical Images
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-04-21
departments Medical Sciences
Author Ogura, K/ Kato, Y/ Kawata, T/ Irikawa, M/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Case Reports and Clinical Images
Volume 1
Issue 3
Published Date 2019-11-08
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology & Metabolism International Journal
Volume 8
Issue 2
Published Date 2020-04-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 2
Issue 1
Published Date 2020-04-16
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 1
Issue 2
Published Date 2020-05-06
departments Medical Sciences