Author Satoh, Masaya/ Takagi, Yoshimi/ Ishikawa, Eisaku/ Sakai, Motohiro/ Miyazaki, Takayoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 3
Published Date 2013-12
departments Bioscience and Bioindustry Liberal Arts and Sciences Integrated Arts and Sciences
Author Yokose, Yosuke/ Takeda, Tomoya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 22
Published Date 2014
departments Integrated Arts and Sciences
Author Takeda, Tomoya/ Takahashi, Nao/ Yokose, Yosuke/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 22
Published Date 2014
departments Integrated Arts and Sciences
Author Watanabe, Miharu/ Inahata, Yoko/ Seo, Kanae/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 21
Published Date 2013
departments Integrated Arts and Sciences
Author Noma, Azusa/ Ushio, Megumi/ Yokose, Yosuke/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 21
Published Date 2013
departments Integrated Arts and Sciences
Author Tokunaga, Sachi/ Inahata, Yoko/ Harada, Sumire/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 21
Published Date 2013
departments Integrated Arts and Sciences
Author Sakai, Motohiro/ Ueda, Kenta/ Shimada, Hironori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 21
Published Date 2013
departments Integrated Arts and Sciences
Author Inahata, Yoko/ Harada, Sumire/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 20
Published Date 2012
departments Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 2
Published Date 2012-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 2
Published Date 2012-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Satoh, Masaya/ Yasuda, Yusuke/ Matoba, Kazumasa/ Maetaka, Akinori/ Bao, Siqingaowa/ Hirashima, Yuka/ Nakajima, Asuka/ Sakata, Masahiro/ Kurochi, Jun/ Han, Zhehao/ Endo, Yousuke/ Sakai, Motohiro/ Miyazaki, Takayoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 2
Published Date 2012-12
departments Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences Liberal Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 1
Published Date 2012-02
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Satoh, Masaya/ Ikebata, Kaori/ Ukita, Kentaro/ Wang, Yan/ Oawa, Mina/ Kagota, Kei-ichiro/ Kato, Jun/ Kinoshita, Yusuke/ Sugimoto, Sayo/ Takahashi, Masahiro/ Tajima, Takahiro/ Harada, Katsuya/ Fukumoto, Takahiro/ Fujinaga, Masahiro/ Fujimoto, Aya/ Mitsunaga, Masako/ Watanabe, Yuika/ Sakai, Motohiro/ Miyazaki, Takayoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 1
Published Date 2012-02
departments Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences Liberal Arts and Sciences
Author Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/ Miyazaki, Takayoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 2
Published Date 2012-12
departments Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences Liberal Arts and Sciences
Author Yokose, Yosuke/ Takeda, Tomoya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Published Date 2011
departments Integrated Arts and Sciences
Author Harada, Sumire/ Hirakawa, Saori/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Published Date 2011
departments Integrated Arts and Sciences
Author Takeda, Tomoya/ Hoso, Ayako/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 18
Published Date 2010
departments Integrated Arts and Sciences
Author Takahashi, Nao/ Ono, Akiko/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 18
Published Date 2010
departments Integrated Arts and Sciences
Author Ikebuchi, Mai/ Ishida, Yumi/ Kishi, Jun/ Sone, Saburo/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 18
Published Date 2010
departments Medical Sciences Integrated Arts and Sciences
Author Hirakawa, Saori/ Matsumoto, Minako/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 18
Published Date 2010
departments Integrated Arts and Sciences