Author Soga, Aimi/ Sakai, Motohiro/ Togasaki, Yasuko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Published Date 2017
departments Integrated Arts and Sciences
Author Tajima, Daiki/ Matsuda, Tomohiro/ Yoshida, Reona/ Furukawa, Hanae/ Yamamoto, Tetsuya/ Furukawa, Hirokazu/ Sato, Kenji/ Shimada, Hironori/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Published Date 2017
departments Integrated Arts and Sciences
Author Mukaeyama, Wakako/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Published Date 2017
departments Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Ishikawa, Eisaku/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Regional Science Research Tokushima University
Volume 7
Published Date 2017
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Shinoura, Tomoki/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title Regional Science Research Tokushima University
Volume 7
Published Date 2017
departments Integrated Arts and Sciences
Author Tajima, Daiki/ Yoshida, Reona/ Hattori, Hideyuki/ Matsuda, Tomohiro/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Published Date 2016
departments Integrated Arts and Sciences
Author Kawai, Nao/ Takeda, Tomoya/ Yokose, Yosuke/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Published Date 2016
departments Integrated Arts and Sciences
Author Matsuda, Tomohiro/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 23
Published Date 2015
departments Integrated Arts and Sciences
Author Shinoura, Tomoki/ Shima, Taiki/ Kumano, Hiroaki/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 23
Published Date 2015
departments Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Ishikawa, Eisaku/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 6
Published Date 2016-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Ishikawa, Eisaku/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 6
Published Date 2016-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Taniguchi, Saki/ Miyamoto, Mai/ Mizoguchi, Akiko/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 6
Published Date 2016-12
departments Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Ishikawa, Eisaku/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 5
Published Date 2015-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Ishikawa, Eisaku/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 5
Published Date 2015-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Matsubara, Hirokazu/ Noma, Azusa/ Ushio, Megumi/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 5
Published Date 2015-12
departments Integrated Arts and Sciences
Author Satoh, Masaya/ Okamura, Takiko/ Sakai, Motohiro/ Ishikawa, Eisaku/ Miyazaki, Takayoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 4
Published Date 2014-12
departments Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences Liberal Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Ishikawa, Eisaku/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 4
Published Date 2014-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Ishikawa, Eisaku/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 4
Published Date 2014-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 3
Published Date 2013-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences
Author Miyazaki, Takayoshi/ Satoh, Masaya/ Sakai, Motohiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 徳島大学地域科学研究
Volume 3
Published Date 2013-12
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Integrated Arts and Sciences