Author Sairyo, Koichi/ Maeda, Toru/ Yamashita, Kazuta/ Tezuka, Fumitake/ Morimoto, Masatoshi/ Yagi, Kiyoshi/ Kishima, Kazuya/ Sugiura, Kosuke/ Takeuchi, Makoto/ Yamada, Yuji/ Takata, Yoichiro/ Sakai, Toshinori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2021-02
Author Mansueto, Natalia/ Rotondo, Cinzia/ Corrado, Addolorata/ Cantatore, Francesco Paolo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 6
Published Date 2021-02
Author Tashiro, Seiki/ Tsuji, Tatsuya/ Miyake, Hidenori/ Kamo, Hitomi/ Sumise, Yuko/ Takai, Shigeharu/ Yoshioka, Kazuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2021-02
Author Izaki, Yumiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 22
Published Date 2021-02
Author Nishikawa, Tatsuya/ Morishima, Toshitaka/ Fujii, Yuki/ Okawa, Sumiyo/ Otsuka, Tomoyuki/ Kamada, Risa/ Yasui, Taku/ Shioyama, Wataru/ Oka, Toru/ Tabuchi, Takahiro/ Fujita, Masashi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2021-02
Author Nakano, Seiichi/ Kondo, Eiji/ Iwasaki, Hidetaka/ Akizuki, Hironori/ Matsuda, Kazunori/ Azuma, Takahiro/ Sato, Go/ Kitamura, Yoshiaki/ Abe, Koji/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 38
Published Date 2021-02
Author Yokota, Narushi/ Takahashi, Masayuki/ Nishitani, Masaaki/ Minakuchi, Jun/ Kanayama, Hiro-Omi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 42
Published Date 2021-02
Author Morishita, Teruhiro/ Sato, Michiko/ Katayama, Takafumi/ Sumida, Nami/ Omae, Hiroshi/ Satomura, Shigeko/ Sakuma, Masae/ Arai, Hidekazu/ Kawaura, Akihiko/ Takeda, Eiji/ Katoh, Shinsuke/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 48
Published Date 2021-02
Author Kawai, Chihiro/ Mori, Kenji/ Tanioka, Tetsuya/ Betriana, Feni/ Mori, Keiko/ Mori, Tatsuo/ Ito, Hiromichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 2021-02
Author Iba, Hitomi/ Shimohata, Takaaki/ Kido, Junko/ Hatayama, Sho/ Uebanso, Takashi/ Mawatari, Kazuaki/ Takahashi, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2021-02
Author Chuma, Masayuki/ Takechi, Kenshi/ Yagi, Kenta/ Sakaguchi, Satoshi/ Nokihara, Hiroshi/ Kane, Chikako/ Sato, Yasutaka/ Niimura, Takahiro/ Goda, Mitsuhiro/ Zamami, Yoshito/ Ishizawa, Keisuke/ Yanagawa, Hiroaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 71
Published Date 2021-02
Author Al-Fartosy, Adnan Jassim Mohammed/ Awad, Nadhum Abdulnabi/ Alsalimi, Sadoun Abbas/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 76
Published Date 2021-02
Author Uchiumi, Chigusa/ Kato, Hiroshi/ Ishida, Motohiro/ Nakataki, Masahito/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2021-02
Author Takayama, Yuichi/ Kaneoka, Yuji/ Maeda, Atsuyuki/ Takahashi, Takamasa/ Kiriyama, Muneyasu/ Seita, Kazuaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 90
Published Date 2021-02
Author Shinya, Takayoshi/ Otomi, Yoichi/ Nishisho, Toshihiko/ Beuthien-Baumann, Bettina/ Irahara, Saho/ Kubo, Michiko/ Otsuka, Hideki/ Bando, Yoshimi/ Sairyo, Koichi/ Harada, Masafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 96
Published Date 2021-02
Author Miyoshi, Masashi/ Inoue, Yusuke/ Nishioka, Mai/ Ikegame, Akishige/ Nakao, Takayuki/ Takayama, Tetsuji/ Nagai, Kojiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 105
Published Date 2021-02
Author Yano, Mayumi/ Inoue, Arisa/ Toda, Akiyo/ Takahashi, Michiko/ Usami, Makoto/ Hamada, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 112
Published Date 2021-02
Author Nakazawa, Nobuhiro/ Sohda, Makoto/ Ogata, Kyoichi/ Sano, Akihiko/ Sakai, Makoto/ Ogawa, Hiroomi/ Kobayashi, Katsumi/ Iwanami, Kotaro/ Maemura, Michio/ Shirabe, Ken/ Saeki, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 119
Published Date 2021-02
Author Yamashita, Sayaka/ Tanaka, Hiroaki/ Tatsumichi, Takakiyo/ Yamaguchi, Kazunori/ Tai, Tatsuya/ Suzuki, Kiyo/ Motoki, Takahiro/ Houchi, Hitoshi/ Kosaka, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 125
Published Date 2021-02
Author Sohda, Makoto/ Yoshida, Tomonori/ Nakazawa, Nobuhiro/ Ubukata, Yasunari/ Kuriyama, Kengo/ Hara, Keigo/ Sakai, Makoto/ Sano, Akihiko/ Yokobori, Takehiko/ Ogawa, Hiroomi/ Shirabe, Ken/ Saeki, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 129
Published Date 2021-02