Author Sakai, Toshinori/ Manabe, Hiroaki/ Goto, Tsuyoshi/ Sugiura, Kosuke/ Tezuka, Fumitake/ Yamashita, Kazuta/ Takata, Yoichiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 136
Published Date 2021-02
Author Yoshioka, Masami/ Kawashima, Yuichiro/ Noma, Yoshihiko/ Fukui, Makoto/ Yanagisawa, Shizuko/ Shirayama, Yasuhiko/ Nagai, Kojiro/ Hinode, Daisuke/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 140
Published Date 2021-02
Author Ueoka, Chise/ Nakataki, Masahito/ Ueoka, Yoshinori/ Miyazaki, Atsuko/ Taniguchi, Saki/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 148
Published Date 2021-02
Author Kanamura, Ryo/ Suzuki, Motoyuki/ Otozai, Shinji/ Yoshii, Tadashi/ Okamoto, Hidehiko/ Kitamura, Yoshiaki/ Abe, Koji/ Fujii, Takashi/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 154
Published Date 2021-02
Author Takashima, Takuya/ Nakanishi, Nobuto/ Arai, Yuta/ Oto, Jun/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 159
Published Date 2021-02
Author Kashihara, Hideya/ Shimada, Mitsuo/ Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Tokunaga, Takuya/ Nishi, Masaaki/ Takasu, Chie/ Yoshimoto, Toshiaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 165
Published Date 2021-02
Author Kido, Keisuke/ Tachibana, Naoko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 170
Published Date 2021-02
Author Fukuta, Shoji/ Wada, Keizo/ Higashino, Kosaku/ Sairyo, Koichi/ Tsuruo, Yoshihiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 175
Published Date 2021-02
Author Otomi, Yoichi/ Otsuka, Hideki/ Shono, Nahomi/ Onishi, Hajime/ Mitsuhashi, Ryota/ Matsuzaki, Saya/ Takaoka, Yukiko/ Enomoto, Hideaki/ Sakamoto, Yuko/ Sasahara, Mihoko/ Abe, Takashi/ Shinya, Takayoshi/ Harada, Masafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 181
Published Date 2021-02
Author Suthar, Ashish/ Yukata, Kiminori/ Suetomi, Yutaka/ Yamazaki, Kazuhiro/ Sakai, Takashi/ Fujii, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 186
Published Date 2021-02
Author Takashima, Akira/ Yagi, Shusuke/ Yamaguchi, Koji/ Kurahashi, Kiyoe/ Kojima, Yuko/ Zheng, Robert/ Ise, Takayuki/ Kusunose, Kenya/ Yoshida, Sumiko/ Yamada, Hirotsugu/ Soeki, Takeshi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Aihara, Ken-ichi/ Akaike, Masashi/ Sata, Masataka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 189
Published Date 2021-02
Author Kishaba, Tomoo/ Maeda, Akiko/ Fukuoka, Shou/ Imai, Toru/ Takakura, Shunichi/ Yokoyama, Shuhei/ Shiiki, Soichi/ Narita, Masashi/ Nabeya, Daijiro/ Nagano, Hiroaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 192
Published Date 2021-02
Author Takahashi, Mamiko/ Sumitani, Ryohei/ Hori, Taiki/ Murai, Jumpei/ Kawata, Shiyori/ Oura, Masahiro/ Sogabe, Kimiko/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiro/ Miki, Hirokazu/ Kagawa, Kumiko/ Abe, Masahiro/ Nakamura, Shingen/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 196
Published Date 2021-02
Author Ohbuchi, Toyoaki/ Shimajiri, Shohei/ Kawamura, Yuki/ Koga, Yuma/ Nakayama, Toshiyuki/ Suzuki, Hideaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 202
Published Date 2021-02
Author Miyamoto, Naoki/ Inoue, Seiya/ Nishino, Takeshi/ Goto, Masakazu/ Yoshida, Takahiro/ Kobayashi, Tomoko/ Bando, Yoshimi/ Takizawa, Hiromitsu/ Tangoku, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 205
Published Date 2021-02
Author Yonezawa, Hiroki/ Kawanishi, Ryosuke/ Sasaki, Hideto/ Sogabe, Yohei/ Hirota, Kentaro/ Honda, Yasuto/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 209
Published Date 2021-02