Author Ohbuchi, Toyoaki/ Shimajiri, Shohei/ Kawamura, Yuki/ Koga, Yuma/ Nakayama, Toshiyuki/ Suzuki, Hideaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 202
Published Date 2021-02
Author Kishaba, Tomoo/ Maeda, Akiko/ Fukuoka, Shou/ Imai, Toru/ Takakura, Shunichi/ Yokoyama, Shuhei/ Shiiki, Soichi/ Narita, Masashi/ Nabeya, Daijiro/ Nagano, Hiroaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 192
Published Date 2021-02
Author Suthar, Ashish/ Yukata, Kiminori/ Suetomi, Yutaka/ Yamazaki, Kazuhiro/ Sakai, Takashi/ Fujii, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 186
Published Date 2021-02
Author Kido, Keisuke/ Tachibana, Naoko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 170
Published Date 2021-02
Author Sohda, Makoto/ Yoshida, Tomonori/ Nakazawa, Nobuhiro/ Ubukata, Yasunari/ Kuriyama, Kengo/ Hara, Keigo/ Sakai, Makoto/ Sano, Akihiko/ Yokobori, Takehiko/ Ogawa, Hiroomi/ Shirabe, Ken/ Saeki, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 129
Published Date 2021-02
Author Yamashita, Sayaka/ Tanaka, Hiroaki/ Tatsumichi, Takakiyo/ Yamaguchi, Kazunori/ Tai, Tatsuya/ Suzuki, Kiyo/ Motoki, Takahiro/ Houchi, Hitoshi/ Kosaka, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 125
Published Date 2021-02
Author Nakazawa, Nobuhiro/ Sohda, Makoto/ Ogata, Kyoichi/ Sano, Akihiko/ Sakai, Makoto/ Ogawa, Hiroomi/ Kobayashi, Katsumi/ Iwanami, Kotaro/ Maemura, Michio/ Shirabe, Ken/ Saeki, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 119
Published Date 2021-02
Author Miyoshi, Masashi/ Inoue, Yusuke/ Nishioka, Mai/ Ikegame, Akishige/ Nakao, Takayuki/ Takayama, Tetsuji/ Nagai, Kojiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 105
Published Date 2021-02
Author Takayama, Yuichi/ Kaneoka, Yuji/ Maeda, Atsuyuki/ Takahashi, Takamasa/ Kiriyama, Muneyasu/ Seita, Kazuaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 90
Published Date 2021-02
Author Al-Fartosy, Adnan Jassim Mohammed/ Awad, Nadhum Abdulnabi/ Alsalimi, Sadoun Abbas/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 76
Published Date 2021-02
Author Kawai, Chihiro/ Mori, Kenji/ Tanioka, Tetsuya/ Betriana, Feni/ Mori, Keiko/ Mori, Tatsuo/ Ito, Hiromichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 2021-02
Author Nishikawa, Tatsuya/ Morishima, Toshitaka/ Fujii, Yuki/ Okawa, Sumiyo/ Otsuka, Tomoyuki/ Kamada, Risa/ Yasui, Taku/ Shioyama, Wataru/ Oka, Toru/ Tabuchi, Takahiro/ Fujita, Masashi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2021-02
Author Izaki, Yumiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 22
Published Date 2021-02
Author Tashiro, Seiki/ Tsuji, Tatsuya/ Miyake, Hidenori/ Kamo, Hitomi/ Sumise, Yuko/ Takai, Shigeharu/ Yoshioka, Kazuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2021-02
Author Mansueto, Natalia/ Rotondo, Cinzia/ Corrado, Addolorata/ Cantatore, Francesco Paolo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 6
Published Date 2021-02
Author Yokota, Narushi/ Takahashi, Masayuki/ Nishitani, Masaaki/ Minakuchi, Jun/ Kanayama, Hiro-Omi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 42
Published Date 2021-02