Author Kim, Yeeun/ Bae, Jiyoung/ Uyama, Emi/ Sekine, Kazumitsu/ Kawano, Fumiaki/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Yeeun Kimの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2021-06-22公開)に替えて論文全文を公開(2021-06-28)
MEXT report number 甲第3489号
Diploma Number 甲口第467号
Granted Date 2021-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Takagi, Ryosuke/ Sakamoto, Eijiro/ Kido, Jun-ichi/ Inagaki, Yuji/ Hiroshima, Yuka/ Naruishi, Koji/ Yumoto, Hiromichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : k3380_abstract.pdf 審査要旨 : k3380_review.pdf 論文本文 : k3380_fulltext.pdf (著者最終稿) 論文本文 : bmri_2020_7149408.pdf (雑誌掲載版) 本論文は, 著者Ryosuke Takagiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3380号
Diploma Number 甲口第459号
Granted Date 2020-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Otsuka, Ryo/ Harada, Nagakatsu/ Aoki, Shouhei/ Shirai, Kanna/ Nishitsuji, Kazuchika/ Nozaki, Ayane/ Hatakeyama, Adzumi/ Shono, Masayuki/ Mizusawa, Noriko/ Yoshimoto, Katsuhiko/ Nakaya, Yutaka/ Kitahata, Hiroshi/ Sakaue, Hiroshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201705231002.pdf 審査要旨:LID201705231003.pdf 論文本文:LID201705251002.pdf The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/s12192-015-0633-9. 本論文は,著者Ryo Otsukaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3086号
Diploma Number 甲口第429号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Nonaka, Kohei/ Bando, Mika/ Sakamoto, Eijiro/ Inagaki, Yuji/ Naruishi, Koji/ Yumoto, Hiromichi/ Kido, Jun-ichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Kohei Nonakaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3377号
Diploma Number 甲口第456号
Granted Date 2020-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Saori/ Yoshimura, Hiroshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Saori Maedaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in The Journal of Physiological Sciences. The final authenticated version is available online at: https://doi.org/10.1007/s12576-019-00674-9
MEXT report number 甲第3379号
Diploma Number 甲口第458号
Granted Date 2020-03-12
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Iwawaki, Yuki/ Mizusawa, Noriko/ Iwata, Takeo/ Higaki, Nobuaki/ Goto, Takaharu/ Watanabe, Megumi/ Tomotake, Yoritoki/ Ichikawa, Tetsuo/ Yoshimoto, Katsuhiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507171004.pdf 審査要旨 : LID201507171005.pdf 論文本文 : k2858_fulltext.pdf 本論文は,著者Yuki Iwawakiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2015-07-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-08-22)
MEXT report number 甲第2858号
Diploma Number 甲口第397号
Granted Date 2015-06-11
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Matsuda, Takashi/ Goto, Takaharu/ Kurahashi, Kosuke/ Kashiwabara, Toshiya/ Watanabe, Megumi/ Tomotake, Yoritoki/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141013.pdf 審査要旨 : LID201606141014.pdf 論文本文 : k2944_fulltext.pdf 本論文は,著者Takashi Matsudaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2016-06-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-08-22)
MEXT report number 甲第2944号
Diploma Number 甲口第409号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Hutami, Islamy Rahma/ Izawa, Takashi/ Mino-Oka, Akiko/ Shinohara, Takehiro/ Mori, Hiroki/ Iwasa, Akihiko/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Islamy Rahma Hutamiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3279号
Diploma Number 甲口第444号
Granted Date 2019-03-22
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Fujita, Mutsumi/ Sato-Shigeta, Minami/ Mori, Hiroki/ Iwasa, Akihiko/ Kawai, Nobuhiko/ Hassan, Ali H./ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Mutsumi Fujitaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3283号
Diploma Number 甲口第448号
Granted Date 2019-03-22
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shinohara, Hiroki/ Teramachi, Jumpei/ Okamura, Hirohiko/ Yang, Di/ Nagata, Toshihiko/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507171001.pdf 審査要旨 : LID201507171002.pdf 論文本文 : k2857_fulltext.pdf 本論文は,著者Hiroki Shinoharaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2015-07-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-09-26)
MEXT report number 甲第2857号
Diploma Number 甲口第396号
Granted Date 2015-06-11
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Prananingrum, Widyasri/ Tomotake, Yoritoki/ Naito, Yoshihito/ Bae, Jiyoung/ Sekine, Kazumitsu/ Hamada, Kenichi/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201611141028.pdf 審査要旨 : LID201611141029.pdf 論文本文 : k2977_fulltext.pdf 本論文は,著者Widyasri Prananingrumの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2016-11-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-10-08)
MEXT report number 甲第2977号
Diploma Number 甲口第411号
Granted Date 2016-09-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Henmi, Yoko/ Naito, Yoshihito/ Jimbo, Ryo/ Jinno, Yohei/ Sekine, Kazumitsu/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261011.pdf 審査要旨:LID201704261012.pdf 論文本文:LID201704261013.pdf 本論文は,著者Yoko Henmiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3081号
Diploma Number 甲口第424号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Inui, Shihoko/ Uyama, Emi/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨:LID201704281010.pdf 審査要旨:LID201704281011.pdf 論文要約:LID201704281012.pdf 本論文は,著者Shihoko Inuiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3080号
Diploma Number 甲口第423号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Tenshin, Hirofumi/ Teramachi, Jumpei/ Oda, Asuka/ Amachi, Ryota/ Hiasa, Masahiro/ Bat-Erdene, Ariunzaya/ Watanabe, Keiichiro/ Iwasa, Masami/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiroh/ Kagawa, Kumiko/ Sogabe, Kimiko/ Nakamura, Shingen/ Miki, Hirokazu/ Kurahashi, Kiyoe/ Yoshida, Sumiko/ Aihara, Kenichi/ Endo, Itsuro/ Tanaka, Eiji/ Matsumoto, Toshio/ Abe, Masahiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Hirofumi Tenshinの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3175号
Diploma Number 甲口第432号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ida, Yumika/ Bae, Jiyoung/ Sekine, Kazumitsu/ Kawano, Fumiaki/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201705101001.pdf 審査要旨:LID201705101002.pdf 論文本文:LID201705251001.pdf 本論文は,著者Yumika IDAの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3079号
Diploma Number 甲口第422号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Lew, Jung Hwan/ Naruishi, Koji/ Kajiura, Yukari/ Nishikawa, Yasufumi/ Ikuta, Takahisa/ Kido, Jun-ichi/ Nagata, Toshihiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Jung-Hwan Lewの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3280号
Diploma Number 甲口第445号
Granted Date 2019-03-22
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shiota, Chieko/ Abe, Tomoki/ Kawai, Nobuhiko/ Ohno, Ayako/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Mori, Hiroyo/ Terao, Junji/ Tanaka, Eiji/ Nikawa, Takeshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505281004.pdf 審査要旨 : LID201505281005.pdf 論文本文 : LID201506091001.pdf 本論文は, 著者Chieko SHIOTAの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2813号
Diploma Number 甲口第395号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Dalanon, Junhel Casinillo/ Chikahisa, Sachiko/ Shiuchi, Tetsuya/ Shimizu, Noriyuki/ Chavan, Parimal/ Suzuki, Yoshitaka/ Okura, Kazuo/ Séi, Hiroyoshi/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Junhel Dalanonの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3542号
Diploma Number 甲口第473号
Granted Date 2021-09-09
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Hihara, Tsukasa/ Goto, Takaharu/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Tsukasa Hiharaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 This is the peer reviewed version of the following article: Hihara, T, Goto, T, Ichikawa, T. Assessment of potential clinical cascade between oral hypofunction and physical frailty: Covariance structure analysis in a cross-sectional study. J Oral Rehabil. 2020; 47: 61– 66, which has been published in final form at https://doi.org/10.1111/joor.12862. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions.
MEXT report number 甲第3343号
Diploma Number 甲口第452号
Granted Date 2020-01-09
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Mitsui Akagi, Silvia Naomi/ Yasue, Akihiro/ Masuda, Kiyoshi/ Watanabe, Keiichiro/ Horiuchi, Shinya/ Imoto, Issei/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606211009.pdf 審査要旨 : LID201606211010.pdf 論文本文 : LID201607221001.pdf 本論文は, 著者S.N. Mitsuiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2942号
Diploma Number 甲口第407号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science