Author Ganzorig, Khaliunaa/ Kuroda, Shingo/ Maeda, Yuichi/ Mansjur, Karima / Sato, Minami/ Nagata, Kumiko/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181001.pdf 審査要旨 : LID201509181002.pdf 論文本文 : k2863_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-10) 本論文は, 著者Khaliunaa Ganzorigの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2863号
Diploma Number 甲口第402号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yang, Di/ Okamura, Hirohiko/ Nakashima, Yoshiki/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181013.pdf 審査要旨 : LID201509181014.pdf 論文本文 : LID201509181015.pdf 本論文は, 著者Di Yangの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2862号
Diploma Number 甲口第401号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Yuichi/ Kuroda, Shingo/ Ganzorig, Khaliunaa/ Wazen, Rima/ Nanci, Antonio/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301004.pdf 審査要旨 : LID201507301005.pdf 論文本文 : k2861_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-06) 本論文は, 著者Yuichi Maedaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2861号
Diploma Number 甲口第400号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kim, Nam-Hee/ Yoshimaru, Tetsuro/ Chen, Yi-An/ Matsuo, Taisuke/ Komatsu, Masato/ Miyoshi, Yasuo/ Tanaka, Eiji/ Sasa, Mitsunori/ Mizuguchi, Kenji/ Katagiri, Toyomasa/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301001.pdf 審査要旨 : LID201507301002.pdf 論文本文 : LID201507301003.pdf 本論文は, 著者Nam-Hee Kimの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2860号
Diploma Number 甲口第399号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Adiningrat, Arya/ Tanimura, Ayako/ Miyoshi, Keiko/ Yanuaryska, Ryna Dwi/ Hagita, Hiroko/ Horiguchi, Taigo/ Noma, Takafumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181010.pdf 審査要旨 : LID201509181011.pdf 論文本文 : LID201509181012.pdf 本論文は,著者Arya Adiningratの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2859号
Diploma Number 甲口第398号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Iwawaki, Yuki/ Mizusawa, Noriko/ Iwata, Takeo/ Higaki, Nobuaki/ Goto, Takaharu/ Watanabe, Megumi/ Tomotake, Yoritoki/ Ichikawa, Tetsuo/ Yoshimoto, Katsuhiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507171004.pdf 審査要旨 : LID201507171005.pdf 論文本文 : k2858_fulltext.pdf 本論文は,著者Yuki Iwawakiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2015-07-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-08-22)
MEXT report number 甲第2858号
Diploma Number 甲口第397号
Granted Date 2015-06-11
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shinohara, Hiroki/ Teramachi, Jumpei/ Okamura, Hirohiko/ Yang, Di/ Nagata, Toshihiko/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507171001.pdf 審査要旨 : LID201507171002.pdf 論文本文 : k2857_fulltext.pdf 本論文は,著者Hiroki Shinoharaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2015-07-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-09-26)
MEXT report number 甲第2857号
Diploma Number 甲口第396号
Granted Date 2015-06-11
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shiota, Chieko/ Abe, Tomoki/ Kawai, Nobuhiko/ Ohno, Ayako/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Mori, Hiroyo/ Terao, Junji/ Tanaka, Eiji/ Nikawa, Takeshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505281004.pdf 審査要旨 : LID201505281005.pdf 論文本文 : LID201506091001.pdf 本論文は, 著者Chieko SHIOTAの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2813号
Diploma Number 甲口第395号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Honda, Tsuyoshi/ Baba, Takuro/ Fujimoto, Keiko/ Nagao, Kan/ Takahashi, Akira/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505281001.pdf 審査要旨 : LID201505281002.pdf 論文本文 : LID201509041001.pdf 本論文は,著者Tsuyoshi Hondaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2812号
Diploma Number 甲口第394号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kinouchi, Makoto/ Uchida, Daisuke/ Kuribayashi, Nobuyuki/ Tamatani, Tetsuya/ Nagai, Hirokazu/ Miyamoto, Youji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505291004.pdf 審査要旨 : LID201505291005.pdf 論文本文 : LID201505291006.pdf 本論文は, 著者Makoto Kinouchiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2811号
Diploma Number 甲口第393号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Orihuela Campos, Rita Cristina/ Tamaki, Naofumi/ Mukai, Rie/ Fukui, Makoto/ Miki, Kaname/ Terao, Junji/ Ito, Hiro-O/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505291001.pdf 審査要旨 : LID201505291002.pdf 論文本文 : LID201507171007.pdf 本論文は, 著者Rita Cristina Orihuela-Camposの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2810号
Diploma Number 甲口第392号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Bae, Ji-Young/ Asaoka, Kenzo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506051002.pdf 審査要旨 : LID201506051003.pdf 論文本文 : LID201506051004.pdf 本論文は, 著者Ji-Young BAEの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2809号
Diploma Number 甲口第391号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Takano, Hideyuki/ Momota, Yukihiro/ Kani, Kouichi/ Aota, Keiko/ Yamamura, Yoshiko/ Yamanoi, Tomoko/ Azuma, Masayuki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505071002.pdf 審査要旨 : LID201505071003.pdf 論文本文 : LID201505071004.pdf 本論文は, 著者Hideyuki Takanoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2807号
Diploma Number 甲口第389号
Granted Date 2015-02-12
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kajiura, Yukari/ Bando, Mika/ Inagaki, Yuji/ Nagata, Toshihiko/ Kido, Jun-ichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506111001.pdf 審査要旨 : LID201506111002.pdf 論文本文 : LID201601181001.pdf 本論文は, 著者Yukari Kajiuraの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2806号
Diploma Number 甲口第388号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Nakamichi, Atsuko/ Matsuyama, Miwa/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201411251001.pdf 審査要旨 : LID201411251002.pdf 論文本文 : LID201411251003.pdf 本論文は, 著者Atsuko Nakamichiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2780号
Diploma Number 甲口第387号
Granted Date 2014-11-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Asikin, Nur/ Hirota, Katsuhiko/ Yumoto, Hiromichi/ Hirao, Kouji/ Liu, Dali/ Takahashi, Kanako/ Murakami, Keiji/ Matsuo, Takashi/ Shu, Rong/ Miyake, Yoichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201409191007.pdf 審査要旨 : LID201409191008.pdf 論文本文 : k2757_fulltext.pdf 本論文は,著者Asikin Nurの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2014-09-20公開)に替えて論文全文を公開(2019-10-09)
MEXT report number 甲第2757号
Diploma Number 甲口第386号
Granted Date 2014-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yanuarysuka, Ryna Dwi/ Miyoshi, Keiko/ Adiningrat, Arya/ Horiguchi, Taigo/ Tanimura, Ayako/ Hagita, Hiroko/ Noma, Takafumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201409191004.pdf 審査要旨 : LID201409191005.pdf 論文本文 : LID201503101001.pdf 本論文は,著者Ryna Dwi Yanuaryskaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2756号
Diploma Number 甲口第385号
Granted Date 2014-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author 清水, 裕次/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241016.pdf 審査要旨 : LID201404241017.pdf 論文本文 : LID201404241018.pdf
MEXT report number 甲第2700号
Diploma Number 甲口第384号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Naoki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241013.pdf 審査要旨 : LID201404241014.pdf 論文本文 : LID201404241015.pdf
MEXT report number 甲第2699号
Diploma Number 甲口第383号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author 岩浅, 亮彦/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241007.pdf 審査要旨 : LID201404241008.pdf 論文本文 : LID201404241009.pdf
MEXT report number 甲第2697号
Diploma Number 甲口第381号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science