Author Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Kihara, Shoichi/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Medical Sciences
Author Nakayama, Hiroshi/ Kaneda, Yasuhiro/ Kagawa, Kouichi/ Nagamine, Isao/ Karisya, Kenji/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 52
Issue 1
Published Date 1996-02-25
Author Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Yoshimatsu, Makoto/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Medical Sciences
Author Ito, Yoshinobu/ Kawamura, Ichiro/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tomotake, Masahito/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
departments Medical Sciences
Author Yamanishi, Kazunari/ Izaki, Yumiko/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Edagawa, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Kinogiri, Michiko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Medical Sciences
Author Kagawa, Kouichi/ Nakayama, Hiroshi/ Kaneda, Yasuhiro/ Ikuta, Takumi/ Karisya, Kenji/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Kawabata, Shigeo/ Yoshimatsu, Makoto/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Okada, Ken/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Kinogiri, Michiko/ Izaki, Yumiko/ Miki, Sachiko/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Okada, Ken/ Yoshimatsu, Makoto/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Kawabata, Shigeo/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Kinogiri, Michiko/ Nagamine, Isao/ Nakayama, Hiroshi/ Yamaguchi, Hiroshi/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 52
Issue 5-6
Published Date 1996-12-25
Author Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Ito, Yoshinobu/ Kawamura, Ichiro/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Yoshimatsu, Makoto/ Okura, Masao/ Kawabata, Shigeo/ Ikuta, Takumi/ Okada, Ken/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Nagamine, Isao/ Egawa, Shouko/ Ogawa, Yuuji/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 2-4
Published Date 1995-08-25
Author Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Kinogiri, Michiko/ Kihara, Shoichi/ Okubo, Akira/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Kawamura, Ichiro/ Ito, Yoshinobu/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Edagawa, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Kaneda, Yasuhiro/ Yoshimatsu, Makoto/ Kihara, Shoichi/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Karisha, Kenji/ Nakayama, Hiroshi/ Kaneda, Yasuhiro/ Ikuta, Takumi/ Kagawa, Kouichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Tomotake, Masahito/ Okura, Masao/ Nagamine, Isao/ Karisha, Kenji/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Uemura, Keiji/ Edagawa, Koji/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Yoshimatsu, Makoto/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25