Author Izaki, Yumiko/ Kinogiri, Michiko/ Miki, Sachiko/ Yamanishi, Kazunari/ Ikuta, Takumi/
Content Type Thesis or Dissertation
departments Health Service and Counseling Center
Author Ogawa, Yuuji/ Nagamine, Isao/ Egawa, Shouko/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Published Date 1995-12-25
Author Kawamura, Ichiro/ Ito, Yoshinobu/ Edagawa, Koji/ Nakayama, Hiroshi/ Nagamine, Isao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Ito, Yoshinobu/ Okura, Masao/ Kawamura, Ichiro/ Karisha, Kenji/ Yoshimatsu, Makoto/ Ikuta, Takumi/ Kaneda, Yasuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Kihara, Shoichi/ Ikuta, Takumi/ Furuta, Noriko/ Yosimatsu, Makoto/ Okura, Masao/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Edagawa, Koji/ Uemura, Keiji/ Yoshimatu, Makoto/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Miki, Sachiko/ Kinogiri, Michiko/ Izaki, Yumiko/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Yoshimatsu, Makoto/ Edagawa, Koji/ Kihara, Shoichi/ Miki, Sachiko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Ito, Yoshinobu/ Kawamura, Ichiro/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tomotake, Masahito/ Karisha, Kenji/ Kagawa, Kouichi/ Uemura, Keiji/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Published Date 1998-04-25
departments Medical Sciences
Author Yamanishi, Kazunari/ Izaki, Yumiko/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Edagawa, Koji/ Okada, Ken/ Okabe, Hiromichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Published Date 1998-04-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Izaki, Yumiko/ Kinogiri, Michiko/ Miki, Sachiko/ Yamanishi, Kazunari/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 5
Published Date 1997-10-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Nakayama, Hiroshi/ Koyama, Kyo/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Published Date 1998-04-25
Author Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tada, Kazuyuki/ Furuta, Noriko/ Okada, Ken/ Nakayama, Hiroshi/ Yamanishi, Kazunari/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Published Date 1998-04-25
Author Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Tada, Kazuyuki/ Okada, Ken/ Furuta, Noriko/ Nakayama, Hiroshi/ Yamanishi, Kazunari/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 2
Published Date 1998-04-25
Author Tada, Kazuyuki/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Yosimatsu, Makoto/ Ito, Yosinobu/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Egawa, Shouko/ Nagamine, Isao/ Ogawa, Yuuji/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 5
Published Date 1995-10-25
Author Koyama, Kyo/ Nakayama, Hiroshi/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Kawamura, Ichiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Uemura, Keiji/ Edagawa, Koji/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/ Yoshimatsu, Makoto/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25
Author Tomotake, Masahito/ Okura, Masao/ Nagamine, Isao/ Karisha, Kenji/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Karisha, Kenji/ Nakayama, Hiroshi/ Kaneda, Yasuhiro/ Ikuta, Takumi/ Kagawa, Kouichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 1998-02-25