Author Shigenaga, Akira/ Tsuji, Daisuke/ Nishioka, Naomi/ Tsuda, Shugo/ Itoh, Kohji/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title ChemBioChem
Volume 8
Issue 16
Published Date 2007-09-26
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Yamamoto, Jun/ Hirakawa, Hiroko/ Yamaguchi, Keiko/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron
Volume 65
Issue 11
Published Date 2009-01-20
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Others
Journal Title Chemical Biology
Volume 2
Issue 2
Published Date 2009-05-18
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Yamamoto, Jun/ Hirakawa, Hiroko/ Ogura, Keiji/ Maeda, Nami/ Morishita, Ko/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron Letters
Volume 51
Issue 18
Published Date 2010-03-03
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Yamamoto, Jun/ Sumikawa, Yoshitake/ Furuta, Toshiaki/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron Letters
Volume 51
Issue 21
Published Date 2010-03-23
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Yamamoto, Jun/ Nishioka, Naomi/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron
Volume 66
Issue 37
Published Date 2010-07-21
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Hirakawa, Hiroko/ Yamamoto, Jun/ Ogura, Keiji/ Denda, Masaya/ Yamaguchi, Keiko/ Tsuji, Daisuke/ Itoh, Kohji/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron
Volume 67
Issue 22
Published Date 2011-04-20
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Morishita, Ko/ Yamaguchi, Keiko/ Ding, Hao/ Ebisuno, Koji/ Sato, Kohei/ Yamamoto, Jun/ Akaji, Kenichi/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron
Volume 67
Issue 46
Published Date 2011-09-21
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Ogura, Keiji/ Hirakawa, Hiroko/ Yamamoto, Jun/ Ebisuno, Koji/ Miyamoto, Licht/ Ishizawa, Keisuke/ Tsuchiya, Koichiro/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title ChemBioChem
Volume 13
Issue 7
Published Date 2012-04-13
departments Pharmaceutical Sciences Medical Sciences
Author Ebisuno, Koji/ Denda, Masaya/ Ogura, Keiji/ Inokuma, Tsubasa/ Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Bioorganic & Medicinal Chemistry
Volume 22
Issue 11
Published Date 2014-04-13
departments Pharmaceutical Sciences
Author Yamamoto, Jun/ Denda, Masaya/ Maeda, Nami/ Kita, Miku/ Komiya, Chiaki/ Tanaka, Tomohiro/ Nomura, Wataru/ Tamamura, Hirokazu/ Sato, Youichi/ Yamauchi, Aiko/ Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Organic & Biomolecular Chemistry
Volume 12
Issue 23
Published Date 2014-04-17
departments Pharmaceutical Sciences
Author Yamamoto, Jun/ Maeda, Nami/ Komiya, Chiaki/ Tanaka, Tomohiro/ Denda, Masaya/ Ebisuno, Koji/ Nomura, Wataru/ Tamamura, Hirokazu/ Sato, Youichi/ Yamauchi, Aiko/ Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron
Volume 70
Issue 34
Published Date 2014-06-06
departments Pharmaceutical Sciences
Author Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Chemical Industry
Volume 65
Issue 11
Published Date 2014-11
departments Pharmaceutical Sciences
Author Aihara, Keisuke/ Komiya, Chiaki/ Shigenaga, Akira/ Inokuma, Tsubasa/ Takahashi, Daisuke/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Organic Letters
Volume 17
Issue 3
Published Date 2015-01-28
departments Pharmaceutical Sciences
Author Tsuda, Yusuke/ Shigenaga, Akira/ Tsuji, Kohei/ Denda, Masaya/ Sato, Kohei/ Kitakaze, Keisuke/ Nakamura, Takahiro/ Inokuma, Tsubasa/ Itoh, Kohji/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title ChemistryOpen
Volume 4
Issue 4
Published Date 2015-04-28
departments Pharmaceutical Sciences
Author Aihara, Keisuke/ Inokuma, Tsubasa/ Komiya, Chiaki/ Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron
Volume 71
Issue 24
Published Date 2015-05-01
departments Pharmaceutical Sciences
Author Sato, Kohei/ Kitakaze, Keisuke/ Nakamura, Takahiro/ Naruse, Naoto/ Aihara, Keisuke/ Shigenaga, Akira/ Inokuma, Tsubasa/ Tsuji, Daisuke/ Itoh, Kohji/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Chemical Communications
Volume 51
Issue 49
Published Date 2015-05-13
departments Pharmaceutical Sciences
Author Kita, Miku/ Yamamoto, Jun/ Morisaki, Takuya/ Komiya, Chiaki/ Inokuma, Tsubasa/ Miyamoto, Licht/ Tsuchiya, Koichiro/ Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Tetrahedron Letters
Volume 56
Issue 28
Published Date 2015-05-21
departments Pharmaceutical Sciences
Author Miyajima, Rin/ Tsuda, Yusuke/ Inokuma, Tsubasa/ Shigenaga, Akira/ Imanishi, Miki/ Futaki, Shiroh/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Biopolymers(Peptide Science)
Volume 106
Issue 4
Published Date 2015-10-26
departments Pharmaceutical Sciences
Author Komiya, Chiaki/ Aihara, Keisuke/ Morishita, Ko/ Ding, Hao/ Inokuma, Tsubasa/ Shigenaga, Akira/ Otaka, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Organic Chemistry
Volume 81
Issue 2
Published Date 2015-12-08
departments Pharmaceutical Sciences