Author Kajiura, Yukari/ Bando, Mika/ Inagaki, Yuji/ Nagata, Toshihiko/ Kido, Jun-ichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506111001.pdf 審査要旨 : LID201506111002.pdf 論文本文 : LID201601181001.pdf 本論文は, 著者Yukari Kajiuraの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2806号
Diploma Number 甲口第388号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shindo, Satoru/ Hosokawa, Yoshitaka/ Hosokawa, Ikuko/ Ozaki, Kazumi/ Matsuo, Takashi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261014.pdf 審査要旨:LID201704261015.pdf 論文本文:LID201704261016.pdf 本論文は, 著者Satoru Shindoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3082号
Diploma Number 甲口第425号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Nakamichi, Atsuko/ Matsuyama, Miwa/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201411251001.pdf 審査要旨 : LID201411251002.pdf 論文本文 : LID201411251003.pdf 本論文は, 著者Atsuko Nakamichiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2780号
Diploma Number 甲口第387号
Granted Date 2014-11-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yanuarysuka, Ryna Dwi/ Miyoshi, Keiko/ Adiningrat, Arya/ Horiguchi, Taigo/ Tanimura, Ayako/ Hagita, Hiroko/ Noma, Takafumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201409191004.pdf 審査要旨 : LID201409191005.pdf 論文本文 : LID201503101001.pdf 本論文は,著者Ryna Dwi Yanuaryskaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2756号
Diploma Number 甲口第385号
Granted Date 2014-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author 清水, 裕次/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241016.pdf 審査要旨 : LID201404241017.pdf 論文本文 : LID201404241018.pdf
MEXT report number 甲第2700号
Diploma Number 甲口第384号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Suitou, Hideki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231010.pdf 審査要旨 : LID201404231011.pdf 論文本文 : LID201404231012.pdf
MEXT report number 甲第2692号
Diploma Number 甲口第376号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Inoue, Masahide/ Kuroda, Shingo/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231004.pdf 審査要旨 : LID201404231005.pdf 論文本文 : LID201404231006.pdf 本論文は, 著者井上雅秀の学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2690号
Diploma Number 甲口第374号
Granted Date 2014-03-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Naoki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241013.pdf 審査要旨 : LID201404241014.pdf 論文本文 : LID201404241015.pdf
MEXT report number 甲第2699号
Diploma Number 甲口第383号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Bayarmagnai, Sapaar/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231016.pdf 審査要旨 : LID201404231017.pdf 論文本文 : LID201404231018.pdf
MEXT report number 甲第2694号
Diploma Number 甲口第378号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ono, Shinji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231007.pdf 審査要旨 : LID201404231008.pdf 論文本文 : LID201404231009.pdf
MEXT report number 甲第2691号
Diploma Number 甲口第375号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Toko, Sachie/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231013.pdf 審査要旨 : LID201404231014.pdf 論文本文 : LID201404231015.pdf
MEXT report number 甲第2693号
Diploma Number 甲口第377号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author 岩浅, 亮彦/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241007.pdf 審査要旨 : LID201404241008.pdf 論文本文 : LID201404241009.pdf
MEXT report number 甲第2697号
Diploma Number 甲口第381号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Adiningrat, Arya/ Tanimura, Ayako/ Miyoshi, Keiko/ Yanuaryska, Ryna Dwi/ Hagita, Hiroko/ Horiguchi, Taigo/ Noma, Takafumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181010.pdf 審査要旨 : LID201509181011.pdf 論文本文 : LID201509181012.pdf 本論文は,著者Arya Adiningratの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2859号
Diploma Number 甲口第398号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Mitsui Akagi, Silvia Naomi/ Yasue, Akihiro/ Masuda, Kiyoshi/ Watanabe, Keiichiro/ Horiuchi, Shinya/ Imoto, Issei/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606211009.pdf 審査要旨 : LID201606211010.pdf 論文本文 : LID201607221001.pdf 本論文は, 著者S.N. Mitsuiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2942号
Diploma Number 甲口第407号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ikuta, Takahisa/ Inagaki, Yuji/ Tanaka, Kazuya/ Saito, Tsuyoshi/ Nakajima, Yukiko/ Bando, Mika/ Kido, Jun-ichi/ Nagata, Toshihiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404231001.pdf 審査要旨 : LID201404231002.pdf 論文本文 : LID201606231001.pdf 著者の申請により要約(2014-04-23公開)に替えて論文本文を公開(2016-06-23) 本論文は, 著者Takahisa Ikutaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2689号
Diploma Number 甲口第373号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yang, Di/ Okamura, Hirohiko/ Nakashima, Yoshiki/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181013.pdf 審査要旨 : LID201509181014.pdf 論文本文 : LID201509181015.pdf 本論文は, 著者Di Yangの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2862号
Diploma Number 甲口第401号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Abe, Naoki/ Furutani, Masahiro/ Hirota, Asao/ Hashikawa, Naohiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241001.pdf 審査要旨 : LID201404241002.pdf 論文本文 : LID201404241003.pdf 本論文は, 著者阿部 直樹の学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2695号
Diploma Number 甲口第379号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Bae, Ji-Young/ Asaoka, Kenzo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506051002.pdf 審査要旨 : LID201506051003.pdf 論文本文 : LID201506051004.pdf 本論文は, 著者Ji-Young BAEの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2809号
Diploma Number 甲口第391号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Asikin, Nur/ Hirota, Katsuhiko/ Yumoto, Hiromichi/ Hirao, Kouji/ Liu, Dali/ Takahashi, Kanako/ Murakami, Keiji/ Matsuo, Takashi/ Shu, Rong/ Miyake, Yoichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201409191007.pdf 審査要旨 : LID201409191008.pdf 論文本文 : k2757_fulltext.pdf 本論文は,著者Asikin Nurの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2014-09-20公開)に替えて論文全文を公開(2019-10-09)
MEXT report number 甲第2757号
Diploma Number 甲口第386号
Granted Date 2014-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Amachi, Ryota/ Horiuchi, Shinya/ Kawai, Nobuhiko/ Kinouchi, Nao/ Fujihara, Shinji/ Kuroda, Shingo/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241004.pdf 審査要旨 : LID201404241005.pdf 論文本文 : LID201404241006.pdf 本論文は, 著者天知良太の学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2696号
Diploma Number 甲口第380号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science