Author Nakatani, Hajime/ Akimori, Toyokazu/ Takezaki, Yuka/ Hanazaki, Kazuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Published Date 2010-08
Author Hirose, Masao/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Published Date 1999
Author Kishmoto, Miyako/ Endo, Hisako/ Hagiwara, Shotaro/ Miwa, Akiyoshi/ Noda, Mitsuhiko/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Published Date 2010-08
Author Kohno, Nobuoki/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Published Date 1999
Author Ozden, llgin/ Acarli, Koray/ Rozanes, lzzet/ Yllmazbayhan, Dilek/ Cevikbas, Ugur/ Arlogul, Orhan/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Published Date 1999
Author Tayama, Masanobu/ Okabe, Tatuhiko/ Nakase, Katsunori/ Toyota, Kenji/ Utsunomiya, Masato/ Toyosaki, Matome/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Published Date 2011-08-25
Author Miyauchi, Takayuki/ Kuroda, Takeshi/ Nishioka, Masanori/ Hashimoto, Takuya/ Kasamatu, Tetuji/ Kuratate, Shinji/ Yada, Seigo/ Fujimine, Masaaki/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 1-2
Published Date 2001
Author Watanabe, Masanari/ Kato, Kazuhiro/ Takeda, Kenichi/ Konishi, Tatsuya/ Kurai, Jun/ Tatsukawa, Toshiyuki/ Yamamoto, Hiroyuki/ Tamura, Yoshisato/ Ishikawa, Soichiro/ Kawasaki, Yuji/ Morita, Masato/ Yoneda, Kazuhiko/ Fujise, Hidechika/ Fujise, Yuki/ Fujise, Kazuomi/ Yamaguchi, Kosuke/ Hayabuchi, Tatsuya/ Shigeshiro, Keji/ Katayama, Satoru/ Chikumi, Hiroki/ Igishi, Tadashi/ Yamasaki, Akira/ Hasegawa, Yasuyuki/ Okazaki, Ryota/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Published Date 2011-02
Author Nagayama, Masatoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Published Date 2011-08-25
Author Watanabe, Masanari/ Sano, Hiroyuki/ Tomita, Katsuyuki/ Yamasaki, Akira/ Kurai, Jun/ Hasegawa, Yasuyuki/ Igishi, Tadashi/ Okazaki, Ryota/ Tohda, Yuji/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Published Date 2010-08
Author Kamada, masaharu/ Maegawa, Masahiko/ Yan, Yuan-chang/ Koide, Samuel S./ Aono, Toshihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Published Date 1999
Author Dirican, Melahat/ Sarandol, Emre/ Ulukaya, Engin/ Tokullugil, Hatice Asuman/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Published Date 1999
Author Ishimoto, Yasuhito/ Imakura, Akira/ Nakayama, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Published Date 2000
Author Hashimoto, Toshiaki/ Sasaki, Masayuki/ Sugai, Kenji/ Hanaoka, Shigeru/ Fukumizu, Michio/ Kato, Takeji/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Published Date 2001
Author Kaneda, Yasuhiro/ Fujii, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Published Date 2000
Author Takahashi, Masaaki/ Hirano, Atsushi/ Okubo, Nami/ Kinoshita, Eri/ Nomura, Toshiharu/ Kaneda, Tsuguhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Published Date 2010-08
Author Dirican, Melahat/ Tas, Sibel/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Published Date 1999
Author Alam, Muhammad Shamsul/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Published Date 2010-08
Author Inoue, Shunsuke B./ Siomi, Mikiko C./ Siomi, Haruhiko/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Published Date 2000
Author Tsujikawa, Tetsuya/ Kamibayashi, Tomohito/ Tsuchida, Tatsuro/ Ohkoshi, Yusuke/ Kimura, Hirohiko/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Published Date 2010-08